Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50688 Trebiński Franciszek 31 III 20 292
50689 Trebnic Adam (Trzebnicki), student, brat Samuela 31 III 20 292
50690 Trebnic Adam, opat oliwski 31 III 20 292
50693 TREBNIC Jan Chryzostom, Cracoviensis, Dominikanin 31 III 20 292
50691 Trebnic Samuel (Trzebnicki), student, brat Adama 31 III 20 292
50692 TREBNIC Stanisław, dziekan tucholski 31 III 20 292
50695 Trebnicki Floryan 31 III 20 293
59838 Trebnik 31 III 20 284
75352 Trebnik. 36/3 III 25/3 454
50694 Trebnitz Laurentius 31 III 20 293
50697 Trecer Franc. 31 III 20 293
50698 Trecius Albertus 31 III 20 293
50699 TRECY Krzysztof (Thretius, Thretzy, Tretko?) 31 III 20 293
50701 TREDIAKOFFSKI Bazyli 31 III 20 293
50702 TREFFLER Idzi Wincenty, prof. Ak. krak., senior Bursy Filozofów 31 III 20 293
51517 Trefologion (Trifilogion) 31 III 20 III
50703 Trefołogion 31 III 20 294
75353 Trefołogion (Trefologion) 36/3 III 25/3 454
50704 TREITT Jan Chrzciciel 31 III 20 294
50705 TRELPIŃSKI Jan, drukarz 31 III 20 294
50707 TREMBECKI (Trębecki) Grzegorz 31 III 20 295
50706 TREMBECKI Antoni Józef (Trębecki), Cathedr. Livoniae canon. 31 III 20 295
50710 Trembecki Ignacy 31 III 20 295
50708 Trembecki Jakób Teodor, poeta 31 III 20 295
50709 Trembecki Jan Aleks. 31 III 20 295
50711 TREMBECKI Mikołaj 31 III 20 295
50712 TREMBECKI Stanisław (pseudonimy: Lud. Azarycz, J. Bielawski, J. N. Czyżewicz, Korytyński, Marewicz, l’abbé Nonnote, G. J., Wojc. Żółkowski), poeta 31 III 20 295
75355 TREMBECKI Stanisław. 36/3 III 25/3 455
50713 Trembicki Szczepan (Trębicki) 31 III 20 298
50714 Trembińska Ludwika z Rostworowskich, podsędkowa lub. 31 III 20 298