Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56229 Zamoyski Zdzisław, kasztelan czernichowski 34 III 23 369
56230 ZANCA Michele (Del), muzyk 34 III 23 369
56231 ZANCHIUS Basilus 34 III 23 369
56232 ZANCHIUS Hieronim (Zanchi), prof. w Heidelbergu 34 III 23 369
56233 Zanck-Apfel 34 III 23 370
56234 Zander Barbara, zamężna Hecker 34 III 23 370
56235 Zander Hans 34 III 23 370
56236 Zander Lucia z domu Pritze, żona Hansa 34 III 23 370
56237 Zander Urszula, zamężna Reyger 34 III 23 370
56238 ZANDERS Heinrich 34 III 23 371
56239 ZANELLA Hieronim 34 III 23 371
56240 ZANGH Kazimierz S. J. 34 III 23 371
56241 ZANI Valerio 34 III 23 371
56242 ZANIBONUS Antonius,Dr. teologii i prawa w Padwie 34 III 23 371
56243 ZANIEWSKI Bartłomiej, vicesgerent ziemski lubelski 34 III 23 372
56244 Zanini Jan, kanonik 34 III 23 372
56245 Zanius (Zahn) 34 III 23 372
56246 Zänker (Der) 34 III 23 372
56247 ZANKIEWICZ Dymitr, ks. Bazylianin 34 III 23 372
56248 ZANNONI RICCI Jan Antoni [recte: RIZZI ZANNONI Giovanni Antonio]. 34 III 23 372
56249 Zannowich Antonio (Zanović Antun), ojciec Mirosława i Stefana 34 III 23 375
56250 ZANNOWICH Mirosław (Zanowić), brat Stefana 34 III 23 375
56251 ZANNOWICH Stefan (Zanowić), rzekomy książe albański, nazw. Castriotto 34 III 23 375
56252 Zanović (Zannowich) 34 III 23 379
60020 Zaorski Wojciech, ks. dziekan nowogórs. i pleban bobicki 34 III 23 379
56253 Zaorsky Jérôme (Zahorski Hieronim) 34 III 23 379
56254 Zapach 34 III 23 379
56258 Zapalski Kazimierz 34 III 23 380
56259 Zapalski Math. (Sapalius) 34 III 23 380
56257 Zapał 34 III 23 379