Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50626 Traktat 31 III 20 280
51515 Traktat 31 III 20 III
50621 Traktat Compendiose [nie: Trakta] 31 III 20 279
51516 Traktat handlowy 31 III 20 III
50625 Traktat między 31 III 20 279
50624 Traktat pierwszy 31 III 20 279
50623 Traktat Rycerstwu Koronnemu 31 III 20 279
75343 Traktat,Traktaty 36/3 III 25/3 454
50627 Traktaten (Tractaten) 31 III 20 280
50630 Traktaty Między JO Xiążęciem 31 III 20 280
50632 Traktaty Między Mocarstwami Europeyskimi 31 III 20 281
50628 Traktaty o Różancu św. 31 III 20 280
50629 Traktaty Pokoiu Wiecznego 31 III 20 280
50631 Traktaty polskie 31 III 20 281
75344 Traktaty rozbiorowe 36/3 III 25/3 454
75345 Traktowanie 36/3 III 25/3 454
50633 TRALLES Baltazar Ludwik, lekarz wrocł. 31 III 20 282
50634 (Tralles Jan Antoni), pastor w Molbitz 31 III 20 283
50635 Trallianus Aleks., lekarz bizant. 31 III 20 283
50636 Trame (Le) deluse 31 III 20 283
50637 TRANKWILLON Cyryl (Stawrowiecki), archimandryta 31 III 20 283
50638 Tranquillus Andronicus 31 III 20 286
75346 Tranquillus Andronicus 36/3 III 25/3 454
50639 TRANQUILLUS Benedictus 31 III 20 286
50640 Transactio Lincopiae 31 III 20 286
50642 Transactio zwischen Rathen 31 III 20 286
50641 (Transactio) 31 III 20 286
50643 (Transaction) 31 III 20 286
50644 Transactiones 31 III 20 286
75347 Transakcja 36/3 III 25/3 454