Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
2739 (Benedykt XI. Święty) 12 III 01 464
2738 Benedictus de Victoriis 12 III 01 464
2737 Benedictus de Soxo 12 III 01 464
2736 Benedictus de Sentino 12 III 01 464
2735 Benedictus Polonus 12 III 01 464
2734 BENEDYKT od Opieki N. M. Panny [i. e. Lachowski Benedykt od Opieki N. M. Panny] 12 III 01 464
2733 Benedictus de Mstów 12 III 01 464
2732 Benedictus M. 12 III 01 464
2731 BENEDICTI Lucas 12 III 01 464
2730 Benedictus a Kozmin 12 III 01 464
2729 Benedictus a S. Josepho Schol. Piar. 12 III 01 464
2728 BENEDICTUS Joannes SOLPHA 12 III 01 462
2727 Benedictus Eremita Cameduliensis 12 III 01 462
2726 Benedictiones 12 III 01 462
2725 Benedictio 12 III 01 462
2724 Benedictini 12 III 01 462
2723 Benedicti 12 III 01 462
2722 BENEDETTI Rocco (Roch) 12 III 01 462
2721 Bene, Bene 12 III 01 462
2720 Bendzin 12 III 01 462
2719 Bendoński Andr. 12 III 01 462
2718 Bendoński Szymon 12 III 01 462
2717 (Benedileta) 12 III 01 462
2716 Benedictus 12 III 01 462
2715 Benedictina 12 III 01 462
2714 Bendermann Jan 12 III 01 462
2713 (Bender) 12 III 01 462
2712 BENDANDUS Hieronim 12 III 01 462
2711 BENCYUSZ Plautus (Bencio Franc.) 12 III 01 461
2710 BENCKIUS Bartłomiej [nie: BENCKIEY Bartłomiej] 12 III 01 461