Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50349 TOLIBOWSKI Wojciech (Tholibowski Albert), biskup pozn. 31 III 20 187
75314 Tolibowski Wojciech. 36/3 III 25/3 451
50352 TOLISZKOWA Mikołaj (z), prof. Ak. krak. 31 III 20 188
50354 TOLL {Johann Christoph}, poseł szwedzki 31 III 20 191
75315 Tollmann Martin 36/3 III 25/3 451
50357 TOLOCZKO B. 31 III 20 191
50353 Tołkowanie psałma Piatidiesiatawo 31 III 20 191
50355 TOŁOCZKO Adam, Sch. P. 31 III 20 191
50356 (Tołoczko Antoni), wojski pow. wołkowyskiego 31 III 20 191
50360 Tołoczko Dadzibóg Tomasz, stolnik pow. grodz. 31 III 20 191
50358 Tołoczko Józef S. J., dr. teologii, prof. Ak. wileńskiej 31 III 20 191
50359 Tołoczko Szymon (Tołłoczko) 31 III 20 191
50361 (Tołoczkowie) 31 III 20 191
50362 TOŁOKOŃSKI Paszkiewicz Gabrjel 31 III 20 191
50363 TOŁSTOJ hr. 31 III 20 192
50364 TOMANOWICZ Franciszek 31 III 20 192
50365 Tomanowicz Walenty 31 III 20 192
50366 Tomas Antoni, Barbara, Jan, Bonawentura, Gerhard (Thomas) 31 III 20 192
50367 Tomasetti (Thomasetti) Tomasz 31 III 20 192
50368 TOMASI Giorgio, protonotariusz apost. 31 III 20 192
50369 Tomasius Chryst. (Thomasius) 31 III 20 192
50370 TOMASIUS Josephus Maria, cler. regular. 31 III 20 192
50382 Tomasz (Thomas?) 31 III 20 208
50377 TOMASZ a Kempis (Kempensis) 31 III 20 202
50374 Tomasz de Asculo (Cianaveni de Asculo) 31 III 20 201
50384 Tomasz de Vio (Vio de, Thomas de ), kardynał 31 III 20 208
50376 TOMASZ od P. Jezusa (Thomas a Jesu), Karmelita 31 III 20 201
50379 Tomasz od św. Piotra i Pawła (Balffy), Pijar 31 III 20 208
50380 Tomasz Płaza (Płaza), pleban kośc. św. Stefana w Krakowie 31 III 20 208
50381 Tomasz Roman, X. , Norbertanin 31 III 20 208