Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50302 TŁUCZYŃSKI Ignacy Maciej, X, S. J. 31 III 20 178
50303 Tłuk (Skop) 31 III 20 180
50304 Tłumacz Seymu 31 III 20 180
50305 Tłumaczenie listu 31 III 20 180
50306 TŁUSZCZEWSKI Andrzej 31 III 20 180
50307 TOBIA Antoni Italus 31 III 20 180
50308 TOBIAN Christian Gerson 31 III 20 180
50309 Tobias (Tobiasz) 31 III 20 180
50311 TOBOLSKI Adam (Thobolius) 31 III 20 182
50312 (Tobolski Adam) 31 III 20 182
50313 TOBOLSKI Jakób Józef, sekr. i notariusz miejski 31 III 20 183
50314 TOBOLSKI Wojciech (Theoboltius) 31 III 20 183
50310 Toboła Spirydon 31 III 20 182
50315 Tocarevius (Tokarzowic J.) 31 III 20 183
50316 Toczapy (Tuczapy) 31 III 20 183
50317 Toczowiecki Stanisław (Toczewiecki) 31 III 20 183
50318 (Toczyłowska Samson Józefa) z Marcinkiewiczów, podkomorzyna nadw. 31 III 20 183
75309 Toczyłowski Piotr Aleksander Samson 36/3 III 25/3 451
50320 TOCZYŁOWSKI Piotr Aleksander Samson, sufr. wileński 31 III 20 183
50319 TOCZYŁOWSKI Piotr, podkomorzyc bielski 31 III 20 183
50321 (Toczyłowski Piotr), sufr. wileński 31 III 20 183
50322 TOCZYSKI Casimirus (Toczyński) 31 III 20 183
50323 Tod 31 III 20 184
50324 TODEINA 31 III 20 184
50327 Todes 31 III 20 184
50326 Todes-Tempel 31 III 20 184
75311 Todes‑Spott 36/3 III 25/3 451
75310 Todesgedanken 36/3 III 25/3 451
50325 Todesstrafen 31 III 20 184
50328 Todwen Józef, podkomorzyc derpski 31 III 20 184