Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50058 Theophilus Marianus 31 III 20 140
50059 Theophilus Ortolog, pseud. (Smotrzycki Melecjusz) 31 III 20 140
50057 Theophilus Purefactus 31 III 20 140
50062 Theophrastus (Teofrast) 31 III 20 140
50060 Theophrastus Paracelsus 31 III 20 140
50061 Theophrastus Veridicus 31 III 20 140
75272 Theophylactus Simocatta 36/3 III 25/3 448
50063 Theopoemiomentum (Theopöemiomentum) 31 III 20 140
50064 Theorema 31 III 20 140
50066 Theoremata 31 III 20 140
50065 Theoremata physica 31 III 20 140
50067 Theoresis 31 III 20 141
50068 Theoria 31 III 20 141
50069 Theoris 31 III 20 141
50072 Theorognosia animastica 31 III 20 141
50073 Theosebes (Bohomolec Fr.) 31 III 20 141
50074 Theosophia 31 III 20 141
50075 Theosophische Schriften 31 III 20 141
50076 Theosyncletus 31 III 20 141
50077 Theothelimerminia [nie: Theothelimererninia] 31 III 20 141
50078 Theresia (św. Teresa) 31 III 20 141
50079 Theriaca 31 III 20 141
50080 Theriobulia (Sejm zwierząt) 31 III 20 141
50070 Therla (Tarło Gabriel) 31 III 20 141
50081 Thermae 31 III 20 141
50083 Thesaurarium munus 31 III 20 141
50082 Thesaurarium munus [nie: Thesaurarii (pruscy)] 31 III 20 141
50084 Thesaurarius Regni 31 III 20 141
50086 Thesaurus 31 III 20 142
50087 Thesaurus 31 III 20 145