Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
53093 Węsowski Walerian (Wąsowski) 32 III 21 396
53171 Węzeł 32 III 21 404
53172 Węzły Z Dozoru 32 III 21 404
53177 Wężyk Andrzej 32 III 21 404
53180 WĘŻYK Jan, arcyb. gnieźn. 32 III 21 404
53181 (Wężyk Jan) 32 III 21 405
53182 Wężyk Józef, podstoli radomski 32 III 21 406
53184 Wężyk Łukasz (Vesicovius) 32 III 21 406
53186 Wężyk Maksymilian, S. J. 32 III 21 406
53178 Wężyk Osiński Jan 32 III 21 404
53183 WĘŻYK Rudzki Kazimierz, podstoli wiślicki 32 III 21 406
53194 WĘŻYK Rudzki Szymon Tadeusz 32 III 21 409
53191 Wężyk Stanisław (I) 32 III 21 409
53193 Wężyk Stanisław (III), konwiktor piotrk. 32 III 21 409
53197 (Wężyk Walenty Fr. Sal.) 32 III 21 410
53196 WĘŻYK Walenty Franc. Salezy, biskup chełmski 32 III 21 410
53195 WĘŻYK Walenty Hieronim z Osin 32 III 21 410
53179 Wężyk Widawski Jan, starosta sieradzki 32 III 21 404
53185 (Wężyk Widawski Maciej) 32 III 21 406
53189 Wężyk Widawski Piotr (III) 32 III 21 409
53187 WĘŻYK Widawski Piotr, syn Jerzego, poseł na sejm lub. 32 III 21 406
53188 WĘŻYK Widawski Piotr, syn Piotra 32 III 21 409
53190 Wężyk Widawski Samuel 32 III 21 409
53192 Wężyk Widawski Stanisław (II), starosta sieradzki 32 III 21 409
53199 Wężyk Wojciech (Albertus) (II), syn Piotra 32 III 21 411
53198 Wężyk Wojciech (I) (Widavianus) 32 III 21 411
53200 Wężyk Wojciech (III), dziekan gnieźn. 32 III 21 411
53201 WĘŻYK Wojciech (IV), generał major 32 III 21 411
53202 (Wężyk Wojciech) 32 III 21 411
53204 Wężykowa Zofia Pociejówna, kasztelanowa wieluńska 32 III 21 411