Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
48373 Synagogis (de) 30 III 19 120
48374 Synai 30 III 19 120
48375 SYNAKIEWICZ Feliks (S. F.), Reformat 30 III 19 120
48376 Syncharma 30 III 19 123
48377 Syncharmata 30 III 19 123
48378 Syncharmaticus applausus 30 III 19 123
48379 Syncrisis 30 III 19 123
48380 SYNESIUS Cyrenaeus, filozof gr., biskup cyreneński 30 III 19 123
48381 (Synhajewski Ambroży) 30 III 19 123
48382 SYNHAJEWSKI Wojciech, kanonik pułtuski 30 III 19 123
48383 Synkowicz Joannes 30 III 19 123
48386 Synod (Sobór) florencki 30 III 19 125
63744 Synod brzeski 30 III 19 165
75096 Synod brzeski 36/3 III 25/3 435
75097 Synod florencki 36/3 III 25/3 435
48384 Synod Klechow Podgorskich 30 III 19 123
48385 Synod Ministrow 30 III 19 124
48387 Synodalis congregatio 30 III 19 125
48389 Synodus Diaecesana Caesenatensis 30 III 19 125
49331 Synodus diec. wileńskiej 30 III 19 III
48392 (Synodus dioec. Cracoviensis) 30 III 19 134
48393 (Synodus dioec. Culmensis) 30 III 19 138
48394 (Synodus dioec. Gnesnensis) 30 III 19 140
48395 Synodus dioec. Kamenecenis 30 III 19 142
48396 (Synodus dioec. Kijoviensis) 30 III 19 142
48397 (Synodus dioec. Leopoliensis) 30 III 19 143
48398 (Synodus dioec. Luceoriensis) 30 III 19 144
48399 (Synodus dioec. Mednicensis) 30 III 19 146
48400 (Synodus dioec. Mohileviensis) 30 III 19 148
48401 (Synodus dioec. Plocensis) 30 III 19 148