Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
52928 Werbowanie 32 III 21 342
52929 WERBSKI Józef, kanonik chełmski 32 III 21 342
52931 Werbunek (dla obcych potencyi w Koronie i W. X. Lit. zabroniony) 32 III 21 342
52932 Werbung vnd beuehl 32 III 21 342
52933 Werbungs Oration 32 III 21 343
52935 Werchau Mart. Fr., pisarz m. w Lissie 32 III 21 343
53690 WERCHRACKI 32 III 21 II
52936 WERDA Jan, podkom. pomorski 32 III 21 343
52937 Werde (Na wesele xiążęcia de Nassau) 32 III 21 344
52939 WERDENHAGEN Jan Anioł (a) 32 III 21 344
52940 (Werder) 32 III 21 345
52942 Werdtwein Michał, kupiec gdański 32 III 21 345
59961 Werdum, dworzanin Paulmiersa 32 III 21 345
52950 Werelt de Kleyne 32 III 21 346
52947 WERENKO Teodor, S. J. 32 III 21 345
52952 (Wereszczaka Ant.) 32 III 21 346
52953 WERESZCZAKA Bogusław, sędzia gr. i poseł woj. brzeskiego 32 III 21 346
52954 (Wereszczaka Eliasz), krajczy brzeski 32 III 21 346
52955 WERESZCZAKA Prokop, stud. Ak. krak. 32 III 21 346
52956 WERESZCZAKA Stefan i Godlewski Stan. (podczaszy nowogr. i stolnik brzeski) 32 III 21 346
52957 (Wereszczaka Stefan), podkomorzy nowogr. 32 III 21 347
52958 (Wereszczyńscy Józef i Eleonora [nie: Wereszczyccy]) 32 III 21 347
52959 (Wereszczyńscy) 32 III 21 347
52960 Wereszczyńska Eleonora z Giełudów, starościna upitska 32 III 21 347
52961 WERESZCZYŃSKI Feliks, sędzic ziemski chełmski 32 III 21 347
52963 WERESZCZYŃSKI Józef (II), sędzia ziem. chełmski, starosta upitski 32 III 21 356
52964 (Wereszczyński Józef II) 32 III 21 356
59157 WERESZCZYŃSKI Józef, opat sieciechowski, biskup kijowski 32 III 21 348
52965 Wereszczyński Michał, sędzic inflancki 32 III 21 357
52966 Wereszczyński Wiktor, sędzia 32 III 21 357