Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
52572 Wazgilowicz 32 III 21 266
52573 WAZGIRD Kazimierz 32 III 21 266
52449 Waziański Jerzy [nie: Wasiański Jerzy], X. 32 III 21 245
52576 Wazyńska Elżbieta 32 III 21 267
52574 Ważność Tranzakcyi 32 III 21 267
52575 Ważyńscy-Skarbkowie 32 III 21 267
59947 Ważyńska Elżbieta z Moszyńskich 32 III 21 267
52577 WAŻYŃSKI Antoni, sędzia 32 III 21 267
52578 Ważyński Benedykt (Skarbek), dworzanin J. K. M. 32 III 21 267
52579 Ważyński Feliks 32 III 21 267
52580 Ważyński Jerzy i Elżbieta 32 III 21 267
52581 (Ważyński Michał), starosta kiernowski 32 III 21 267
52582 Ważyński Onufry 32 III 21 267
52584 (Ważyński Porfiry) 32 III 21 269
52583 WAŻYŃSKI Skarbek Porfiry, biskup chełmski, prowincjał zak. bazyl. 32 III 21 267
51983 Wąchocka szkoła 32 III 21 130
51984 Wąchocki profes 32 III 21 130
51985 Wąchocki Stanisław (Sislovius Stanisław, z Wąchocka) 32 III 21 130
51986 WĄCHOCKI Szymon Dominik 32 III 21 130
51982 Wąchoczyk Jan (Wąchocczyk, Stok Jan z Wachocka) 32 III 21 130
52014 Wądłowski Łukasz (Wandłowski), Stud. Th. & Phil. 32 III 21 138
52015 WĄDOŁKOWSKI Jan Nepomucen, miecznik, v-ce star. ostroł. 32 III 21 138
52042 WĄGLICIUS Bazyli (Blasius), pleban oleszycki 32 III 21 148
52043 WĄGLIKOWSKI Andrzej, stud. Ak. poznańskiej 32 III 21 149
52061 Wągrowiec 32 III 21 154
52060 WĄGROWIECKI Jan (Wąngrovecius), Cysters 32 III 21 154
52062 WĄGROWSKI Walenty Konstanty, S. J. 32 III 21 154
52311 Wąnsowicz (Wąsowicz) 32 III 21 191
52317 WĄPIERSKI Sebastian 32 III 21 191
52446 (Wąs) 32 III 21 245