Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
47852 (Suchodolscy) 30 III 19 007
47853 Suchodolska Anna, żona Wojciecha, szamb. JKM 30 III 19 007
47854 Suchodolska Petronela (Petronella) z Suchodolskich, kasztelanka słońska, żona podkom. elekt. 30 III 19 007
47855 Suchodolski Adam (I), pisarz ziemski lub., kaszt. słoński 30 III 19 007
47856 Suchodolski Adam (II), kalwinista 30 III 19 007
47857 Suchodolski Aleks. Bogusław, łowczyc lubelski 30 III 19 007
47858 SUCHODOLSKI Antoni (I), poseł wołkowyski 30 III 19 007
47860 SUCHODOLSKI Antoni (III), kaszt. smoleński, wojew. grodzieński 30 III 19 007
47859 (Suchodolski Antoni) (II), podst. lubelski 30 III 19 007
59906 SUCHODOLSKI Franciszek, Soc. Jesu 30 III 19 007
75026 Suchodolski Ignacy Tomasz 36/3 III 25/3 429
47861 Suchodolski Jan (I), proboszcz wiśnicki 30 III 19 008
47862 SUCHODOLSKI Jan (II), X., kanonik kijowski 30 III 19 008
47863 SUCHODOLSKI Konstanty Ludwik, podkom. i poseł pow. mozyrskiego, starosta suchonicki 30 III 19 008
47864 Suchodolski Maciej, kaszt. lubelski 30 III 19 008
47865 Suchodolski Maurycy Michał 30 III 19 008
47866 SUCHODOLSKI Mikołaj, S. J. 30 III 19 008
47867 Suchodolski Paweł, respondent 30 III 19 008
47868 Suchodolski Teodor 30 III 19 008
47869 Suchodolski Tomasz, łowczy lubelski 30 III 19 008
49317 Suchodolski Wojc. 30 III 19 III
47871 (Suchodolski Wojc.), podkomorzy elekt. Trewirskiego 30 III 19 012
47870 SUCHODOLSKI Wojciech, szambelan JKM, poseł chełmski i lub., kaszt. radomski 30 III 19 008
47872 Suchodolski Zbigniew 30 III 19 013
47873 Suchodolskich (z) Teodora Radecka 30 III 19 013
47874 Sucholewski Franciszek 30 III 19 013
47875 Suchorabski Maciej [nie: Suchorubski Maciej] 30 III 19 013
47876 Suchorski Walerjan, arcidiakon i kanon. kat. włocławskiej 30 III 19 013
47877 Suchorzewski Adam 30 III 19 013
47878 Suchorzewski Jan 30 III 19 013