Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
52397 Warszawianin w domu 32 III 21 214
52398 Warszawianka 32 III 21 214
52399 WARSZAWIENSIS Mateusz (Varsoviensis) 32 III 21 214
52395 Warszawskie gazety 32 III 21 214
52396 Warszawskie plany i rysunki 32 III 21 214
52400 Warszawy Tadeusz (z) (Thadeus à Varsavia, Krawczyński St.), Bernardyn 32 III 21 215
53681 WARSZEWICKI Krzysztof 32 III 21 II
52401 WARSZEWICKI Krzysztof (Varsevitius, Varsavitius), sekret. król., kanon. krak. 32 III 21 215
53682 WARSZEWICKI Stan. 32 III 21 II
52402 WARSZEWICKI Stanisław 32 III 21 234
52403 Warszyccy (Warzyccy) 32 III 21 235
52404 Warszycka Anna ze Stanisławskich, (2o voto Oleśnicka, 3o voto Zbąska) 32 III 21 235
52405 (Warszycka Barbara), córka Stanisława 32 III 21 235
52406 Warszycka Domicela, wojew. sandomierska 32 III 21 235
52407 Warszycka Marianna z Jordanów 32 III 21 235
52408 Warszycki Adam (I) 32 III 21 235
52409 Warszycki Adam (II), podkom. sieradzki 32 III 21 235
52411 Warszycki Jan Kazimierz, syn Stanisława, kasztelanic krak. 32 III 21 235
52410 Warszycki Jerzy 32 III 21 235
52412 Warszycki Krzysztof 32 III 21 235
52414 Warszycki Michał [nie: Warszycki Mikołaj] 32 III 21 236
52413 Warszycki Michał, miecznik łęczycki 32 III 21 235
52415 Warszycki Paweł 32 III 21 236
52416 Warszycki Stanisław (I), skarbnik król. polskiego 32 III 21 236
52417 Warszycki Stanisław (II), wojew. mazowiecki i kaszt. krakowski 32 III 21 236
52418 Warszycki Stanisław (III), miecznik wielki koronny, starosta łęczycki 32 III 21 236
52419 WARSZYCKI Wacław, ziemianin łęczycki 32 III 21 236
52422 Wart Piotr [nie: Warta Piotr], stud. akad. zam. 32 III 21 237
52420 Warta 32 III 21 237
52421 WARTA Jan 32 III 21 237