Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
52320 Wapowska Katarzyna Teofila z Radochowic, przełoż. premysk. klaszt. Benedyktynek 32 III 21 192
52319 Wapowska Katarzyna z Maciejowic [nie: z Maciejowa], kasztelanka przem. 32 III 21 192
52321 Wapowski Andrzej z Radochowic, kaszt. przemyski 32 III 21 192
52322 WAPOWSKI Bernard, kanonik krak. 32 III 21 192
52323 Wapowski Constantinus, chorąży sanocki, podkom. przemyski 32 III 21 194
52324 Wapowski Jan 32 III 21 194
52325 Wapowski Krzysztof 32 III 21 194
52326 Wapowski Nicolaus 32 III 21 194
52327 Wapowski Piotr, kanonik krak. 32 III 21 194
52328 Wapowski Stanisław (I), sekr. królewski 32 III 21 194
52329 Wapowski Stanisław (II), dworzanin i rotm. J. K. M. 32 III 21 195
52330 WAPOWSKI Stanisław (III), Soc. Jesu 32 III 21 195
52332 Wappenbuch 32 III 21 195
52331 Wappenbuch (Das schlesische) 32 III 21 195
52333 Wappenkunst 32 III 21 195
52335 Waramund Ernest, Fryzyjczyk 32 III 21 195
52339 Warawski Adam (Worowski Adamus) 32 III 21 195
52340 Warcaby 32 III 21 195
52341 Warczycki Jerzy 32 III 21 195
52342 Warda F. X. D. (pseud.),( Fr. X. Dmochowski) 32 III 21 195
52343 Wardeńscy 32 III 21 195
59941 Wardeński Godziemba Andrzej, stolnik latyczowski 32 III 21 195
52344 Wardeński Godziemba Jan, podkom. parnawski 32 III 21 195
52345 WARDYŃSKI Aleksy, przeor Dominikanów gdańskich 32 III 21 195
52346 WARDZINSKI Kazimierz, student 32 III 21 196
52348 WARECKI Melchior (Varcensis, Warka, Varetius), przeor Dominikanów wileń. 32 III 21 196
52349 Wareckie dobra 32 III 21 196
52353 WARGAWSKI Anastazy, eksprowinc. paulinów, kapelan Stan. Augusta 32 III 21 197
52354 WARGAWSKI Piotr 32 III 21 198
52355 Wargawski Rafał 32 III 21 198