Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
47652 Strutyński Ignacy, kanonik łucki 29 III 18 347
47651 (Strutyński Jan), starosta szakenowski 29 III 18 347
47653 Strutyński Romuald, chorąży brasławski 29 III 18 347
47648 (Strutyński) 29 III 18 346
47654 Strutzla 29 III 18 347
47655 STRUWIUS Gotthelf, prof. prawa w Jenie 29 III 18 347
47656 STRUYS J. J., żeglarz i podróżnik 29 III 18 347
47657 Strybelowa Teofila z Godzimirskich Wilgów [nie: Strybelowa (z) Teofila] 29 III 18 347
47658 STRYCHNUS Albert Crucibergensis F. 29 III 18 347
47659 STRYCKIUS Samuel 29 III 18 348
47660 Strydoński Hieronim św. 29 III 18 348
47661 Strygonia (Strigonia) 29 III 18 348
47662 (Stryjeńscy Karol , szef gwardii konnej lit. i Regina ze Stryjeńskich) 29 III 18 348
47663 (Stryjeński) 29 III 18 348
47664 STRYJEWICZ Sebastianus Fabianus (Stryievius), Dr. filoz. i Nauk wyzw. Ak. krak. 29 III 18 348
47665 (Stryjewicz Sebastjan) (Stryievius) 29 III 18 350
47666 Stryjkowski Jan (Strykowski) 29 III 18 350
49315 STRYJKOWSKI Mac. 30 III 19 II
47667 STRYJKOWSKI Maciej (Strykovius) 29 III 18 350
75009 Stryjkowski Marcin 36/3 III 25/3 428
47668 STRYKOWSKI Wacław, Benedyktyn 29 III 18 357
47669 STRYKOWSKI Wojciech, kan katedr. lwowski, kustosz katedr. lub. 29 III 18 357
47673 Strzała 29 III 18 358
47670 STRZAŁA Kazimierz od św. Franciszka Sch. Piar. 29 III 18 358
47671 STRZAŁA Krzysztofor, Franciszkanin 29 III 18 358
47672 Strzała Piotr 29 III 18 358
47675 STRZAŁKOWSKI Eleuterjusz, teolog 29 III 18 358
47676 STRZAŁKOWSKI Franciszek, poseł woj. sandom. 29 III 18 359
47677 Strzałkowski Konstanty Stanisław, Karmelita, Dr. teol. 29 III 18 359
47674 STRZAŁKOWSKI P. Antoni 29 III 18 358