Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
52152 WALERIAN od św. Brokarda 32 III 21 165
52154 WALERIAN od św. Wawrzyńca 32 III 21 165
52163 Waleszyński Marcin Jan [nie: Waleszyński Ignacy Kanty] 32 III 21 168
52164 WALESZYŃSKI Marcin Jan, Dr. Philos. Ak. krak. 32 III 21 168
52165 Waleta (Valeta) 32 III 21 172
52168 (Walewscy) 32 III 21 172
52169 Walewska Felicjanna z Michałowskich, zamężna Trzebińska 32 III 21 173
52170 Walewska Helena, zamężna Grabska, stolnikówna sochaczewska 32 III 21 173
52171 (Walewska Konstancja) z Jordanów, kasztelan. spycimirska 32 III 21 173
52172 Walewska Marcjanna, ksieni kl. Klarysek 32 III 21 173
52173 Walewska Salomea, zamężna Kiełczewska, chorążanka piotrk. 32 III 21 173
52174 WALEWSKA Teodora (tłumaczka), podkomorzanka krakowska 32 III 21 173
52175 Walewski (Kawaler) 32 III 21 173
52176 (Walewski Adam), vice brygadyer 32 III 21 173
52177 Walewski Aleksander Kolumna, starosta wartski 32 III 21 173
52178 Walewski Anastazy, szambelan król. 32 III 21 173
52179 Walewski Daniel (Kolumna Walewski Daniel), metropol. gnieźn., prezyd. Trybunału Koron. 32 III 21 173
52180 Walewski Feliks, kasztelan rozpierski 32 III 21 173
52183 Walewski Jan Franciszek, stolnik sieradzki 32 III 21 173
52182 WALEWSKI Jan od św. Adriana, przełożony klaszt. Trynitarzy 32 III 21 173
52181 Walewski Jan, stolnik 32 III 21 173
52184 WALEWSKI Józef Kolumna, chorążyc piotrk. 32 III 21 173
52185 WALEWSKI Kasper, podkomorzy nadw. JK. Mci, poseł z wdztwa krak. 32 III 21 173
52186 Walewski Konst. i Teresa, stolnikostwo sochaczewscy 32 III 21 174
52187 WALEWSKI Ksawery, podczaszy ostrzeszowski 32 III 21 174
52188 WALEWSKI Ludwik, poseł sieradzki 32 III 21 174
52189 Walewski Marcin (I), podkomorzy sieradzki 32 III 21 174
52190 Walewski Marcin (II), stolnik sieradzki 32 III 21 174
52191 WALEWSKI Michał, wojewoda sieradzki, marsz. konf. woj. krakowskiego 32 III 21 174
52192 (Walewski Michał) 32 III 21 175