Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
46871 Stahremberg Henryk (de), hr. 29 III 18 158
46872 Stalicki Ambroży [nie: Stalicki Ant.], reformat 29 III 18 158
46873 STALICKI Walenty, Dr. filozofii 29 III 18 158
46874 Stałość 29 III 18 159
46875 Stambuch (Slesky) 29 III 18 159
46876 Stambuł (Konstantynopol) 29 III 18 159
46877 Stament Adamus, praepos wisnic. 29 III 18 159
46878 Stamet Wojciech [nie: Stament Wojciech], rajca krakowski 29 III 18 159
46887 Stamfy Jan, drukarz w Moguncji 29 III 18 159
46879 Stamirowska Ewa (I), z Trębińskich 29 III 18 159
46880 Stamirowska Ewa (II), córka Laurentego, zamężna Witkowska 29 III 18 159
46881 Stamirowski Antoni, szmbelan JKM 29 III 18 159
46882 Stamirowski Laurentius 29 III 18 159
46883 Stamirowski Tomasz, starosta krak. 29 III 18 159
46884 Stammen (Poln.) 29 III 18 159
46885 STAMMICHIUS Dawid 29 III 18 159
46886 Stampfy Donatus, drukarz akad. 29 III 18 159
46888 Stan 29 III 18 159
46890 STANBRIGIUS (Brinslacus) 29 III 18 161
46891 STANBULEWICZ Matyasz 29 III 18 161
46892 Stancarismus 29 III 18 161
46893 Stancarus (Stancaro, Stankar) 29 III 18 161
46894 Stancewicz (Stanczewicz) 29 III 18 161
46895 STANCYKIEWICZ Jakób 29 III 18 161
46896 STANCZEWIC Franciszek, stud. teol. 29 III 18 161
46897 Stanczewicz Joannes, Dr. filozofii 29 III 18 162
46900 Stand-Rede 29 III 18 162
46899 (Standarte) 29 III 18 162
46901 Ständers (Sweriges) 29 III 18 162
46902 STANECKI Wojciech 29 III 18 162