Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
186 (Actus) 12 III 01 055
187 Acutum 12 III 01 058
3059 ACXTELMEIER Stan. Reinh. 12 III 01 III
188 ACXTELMEIER Stan. Reinh. 12 III 01 058
60112 ACXTELMEIER Stanislaus Reinhard (Acxtelmeier Stan. Reinh.) 36/2 III 25/2 015
16876 ACXTELMEIER Stanislaus Reinhardus Dopeł 1 III Uzup 1 016
189 ACZEWICZ Albert Alex. 12 III 01 058
191 Adactum 12 III 01 058
190 Adaequatio 12 III 01 058
192 Adagia 12 III 01 058
195 Adalbertus 12 III 01 058
196 Adalbertus a S. Teresia 12 III 01 059
76182 Adalbertus s. 36/3 III 25/3 523
194 Adalbertus Sanct. Martyr. 12 III 01 058
193 (Adalbertus) 12 III 01 058
198 Adam 12 III 01 059
199 ADAM 12 III 01 059
60113 Adam 36/2 III 25/2 015
201 (Adam Daniel) 12 III 01 059
202 ADAM Jacob 12 III 01 059
203 Adam Jakób 12 III 01 059
206 Adam od Najśw. Trójcy 12 III 01 059
205 Adam Stanislaus 12 III 01 059
197 (Adam św.) 12 III 01 059
200 Adam z Bochni 12 III 01 059
16877 Adam z Bochynia Dopeł 1 III Uzup 1 016
60114 Adam z Bochynia 36/2 III 25/2 015
207 Adamantinus 12 III 01 059
60115 Adamas 36/2 III 25/2 015
208 Adami 12 III 01 059