Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
27684 Majot 22 III 11 049
27686 Majowska 22 III 11 049
27685 Majówna Dorota 22 III 11 049
27691 Majstrowie 22 III 11 049
27693 Makalufi Jerzy 22 III 11 049
63791 Makaria 22 III 11 049
27695 Makarowicz Hrehory 22 III 11 049
27696 (Makarowiczowa Anna) 22 III 11 049
27697 MAKARY 22 III 11 049
27701 MAKOLIŃSKI Timoteus 22 III 11 050
27702 MAKOLSKI Felicyan (Mąkolski) 22 III 11 050
27719 MAKOVIUS Daniel Polydorus 22 III 11 054
27703 Makowieccy 22 III 11 050
27704 Makowiecka Teresa 22 III 11 050
27705 MAKOWIECKI Andreas 22 III 11 050
27706 MAKOWIECKI Franciscus Lucas 22 III 11 051
27707 Makowiecki Franciszek i Chryzostom 22 III 11 051
27708 MAKOWIECKI Jan 22 III 11 051
27709 MAKOWIECKI Leon 22 III 11 051
27710 Makowiecki Nicolaus 22 III 11 051
27711 (Makowiecki Rafał) 22 III 11 051
27712 MAKOWIECKI Stanisław 22 III 11 051
27713 Makowieckich (z) 22 III 11 052
37083 (Makowko) 24 III 13 XLV
27716 MAKOWSKI 22 III 11 052
27715 Makowski {Makowski Tomasz} 22 III 11 052
27717 MAKOWSKI Adam 22 III 11 052
27718 MAKOWSKI Bonawentura 22 III 11 054
27720 MAKOWSKI Hieronim X. 22 III 11 055
27721 MAKOWSKI Jakób 22 III 11 055