Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
71759 LEGACZYŃSKI Piotr Sieratowicz. 36/3 III 25/3 156
25530 Legati 21 III 10 143
25531 Legatio 21 III 10 143
71765 Legatio 36/3 III 25/3 157
25532 Legatione 21 III 10 143
25533 Legationem 21 III 10 143
25535 Legationes 21 III 10 143
25534 (Legationes) 21 III 10 143
25536 Legationsrecht 21 III 10 143
25537 Legatorum 21 III 10 143
25538 Legatum 21 III 10 144
25539 Legatus 21 III 10 144
25540 (Legatus) 21 III 10 144
25541 LEGDAEUS Walenty 21 III 10 144
25542 Lege 21 III 10 144
71766 Legenda 36/3 III 25/3 157
25544 Legenda (Legende) 21 III 10 144
25543 Legende 21 III 10 144
25545 Legendi 21 III 10 144
25546 Legendis 21 III 10 144
25548 Leges 21 III 10 144
25547 Legędzia Jacobus (Ligęza) 21 III 10 144
25549 Legibus 21 III 10 146
25550 Legion 21 III 10 146
25551 Legiony 21 III 10 146
25553 Legis 21 III 10 146
25552 LEGIS G. Th.2 21 III 10 146
25554 Legislatio 21 III 10 146
25555 Legislatrix potestas 21 III 10 146
25556 Legitima 21 III 10 146