Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
126 Acciza 12 III 01 019
127 Acclamati 12 III 01 019
128 Acclamatio 12 III 01 019
60088 Acclamatio 36/2 III 25/2 004
129 Acclamationes 12 III 01 020
60089 Acclamationes 36/2 III 25/2 004
130 Accolitus Demetrius 12 III 01 020
131 ACCOLTI Hieronim 12 III 01 020
136 Accoorts 12 III 01 020
60092 ACCORAMBONI Gerolamo (Acorombonus Hieronymus) 36/2 III 25/2 005
133 Accord 12 III 01 020
135 Accord 12 III 01 020
3050 Accord 12 III 01 II
16866 Accord Dopeł 1 III Uzup 1 009
60090 Accord 36/2 III 25/2 005
36273 Accords-Punckte [nie: Acords-Punckte] 12 III 01 020
138 Accords-Punckten 12 III 01 020
137 Accords-Puncta 12 III 01 020
139 Accords-Puncterne 12 III 01 021
132 Accort 12 III 01 020
140 Account 12 III 01 021
3051 Account 12 III 01 II
16867 Account Dopeł 1 III Uzup 1 009
60091 Account 36/2 III 25/2 005
141 Accrementum 12 III 01 021
142 Accusatio 12 III 01 021
143 Accusationum 12 III 01 021
60093 Acephalus 36/2 III 25/2 005
39026 Acephalus (IHS) 25 III 14 I
16868 (Acephalus) Dopeł 1 III Uzup 1 009