Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56206 Zamoyski Karol, mylnie (Zawoyski Karol) 34 III 23 359
56207 Zamoyski Kazimierz I, starosta lubelski, woj. podolski 34 III 23 359
56208 Zamoyski Kazimierz II 34 III 23 359
56209 (Zamoyski Klemens Tomasz), ordynat, starosta płoskirowski, 34 III 23 359
56210 Zamoyski Krzysztof 34 III 23 360
56213 Zamoyski Maciej, syn Tomasza 34 III 23 361
56212 Zamoyski Marcin Leopold, syn Marcina, starosta bolimowski 34 III 23 361
56211 (Zamoyski Marcin), syn Zdzisława, ordynat 34 III 23 360
56215 (Zamoyski Michał Zdzisław), łowczy kor., wojew. smoleński 34 III 23 361
56214 Zamoyski Michał, brat Jana Franciszka 34 III 23 361
56217 Zamoyski Mikołaj 34 III 23 362
56216 Zamoyski Mikołaj, syn Floriana, sekretarz król., kanonik krakowski 34 III 23 362
56218 ZAMOYSKI Onufry 34 III 23 362
56219 Zamoyski Stanisław, kaszt. chełmski, ojciec Jana, kancl. 34 III 23 362
56220 Zamoyski Stanisław, syn Andrzeja, ordynat 34 III 23 362
56221 Zamoyski Stefan 34 III 23 362
56222 Zamoyski Stefan, kasztelan kijowski 34 III 23 363
56223 Zamoyski Tomasz " de Laznino in Zamoscie et Vierzba" 34 III 23 363
56226 (Zamoyski Tomasz Antoni), ordynat, wojew. lubelski 34 III 23 367
56227 (Zamoyski Tomasz Józef), ordynat, star. knyszyński, grodecki, płoskirowski 34 III 23 367
56224 Zamoyski Tomasz, wojew. kij., starosta knyszyński, kanclerz 34 III 23 363
56225 (Zamoyski Tomasz) 34 III 23 363
56228 Zamoyski Wacław, kasztelan lwowski 34 III 23 368
56229 Zamoyski Zdzisław, kasztelan czernichowski 34 III 23 369
56230 ZANCA Michele (Del), muzyk 34 III 23 369
56231 ZANCHIUS Basilus 34 III 23 369
56232 ZANCHIUS Hieronim (Zanchi), prof. w Heidelbergu 34 III 23 369
56233 Zanck-Apfel 34 III 23 370
56234 Zander Barbara, zamężna Hecker 34 III 23 370
56235 Zander Hans 34 III 23 370