Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56019 Załtowski Walenty Michał, opat 34 III 23 153
56020 Załuscy (Tabasz, h. Junosza) 34 III 23 154
56021 Załuska Aleksandra (zam. Lanckorońska), kasztelanowa gost. 34 III 23 154
56022 Załuska Honorata (ze Stępkowskich, I-o v. Lubomirska), podskarbina 34 III 23 154
56023 Załuska Jadwiga I (zam. Tyszkiewiczowa), starościna retowska 34 III 23 154
56024 Załuska Jadwiga II (zam. Ogińska), wojew. trocka 34 III 23 155
56025 Załuska Joanna Teresa (z Daniłowiczów), starościna lubelska 34 III 23 155
56029 Załuska Konstancja 34 III 23 155
56026 ZAŁUSKA Ludwika I (z Wierzbowskich), kasztelanowa rawska 34 III 23 155
56027 Załuska Ludwika II (zam. Szaniawska), starośc. bolesławska 34 III 23 155
56028 Załuska Marianna (zam. Czosnowska) 34 III 23 155
56030 ZAŁUSKA Teresa I (z Rostworowskich), 1o voto Godlewska, starościna rawska, pisarka 34 III 23 155
56031 Załuska Teresa II (zam. Wesslowa) 34 III 23 155
56032 Załuska Wiktoria, wizytka, córka Aleksandra 34 III 23 155
56033 Załuska Zuzanna 34 III 23 156
56034 Załuski Adam Stanisław 34 III 23 156
56036 Załuski Aleksander Józef, brat And. Chr., wojewoda rawski 34 III 23 156
56035 (Załuski Aleksander), syn Wawrzyńca, wojew. rawski 34 III 23 156
56037 ZAŁUSKI Andrzej Chryzostom, syn Aleksandra, biskup kijowski, płocki, warmiński, kanclerz W. Kor. 34 III 23 156
60010 (Załuski Andrzej Chryzostom) 34 III 23 170
56038 ZAŁUSKI Andrzej Stanisław Kostka, syn Aleksandra Józefa, brat Józefa Andrzeja , biskup płocki, chełmiński, łucki i krakowski 34 III 23 173
60009 (Załuski Andrzej Stanisław Kostka) 34 III 23 179
56039 Załuski Chryzostom Henryk de Rivière, starosta lubelski 34 III 23 184
56040 Załuski Erazm 34 III 23 184
56041 ZAŁUSKI Franciszek, syn Aleksandra, wojewodzic rawski, woj. czernichowski i płocki 34 III 23 184
60011 (Załuski Franciszek) 34 III 23 185
56046 ZAŁUSKI Ignacy, syn Jana Prospera, starosta chęciński 34 III 23 185
56042 ZAŁUSKI Jakub, syn Aleksandra II, starosta sulejowski 34 III 23 185
56044 Załuski Jan Chryzostom 34 III 23 185
56045 Załuski Jan Prosper, kuchmistrz w. litewski 34 III 23 185