Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56002 Zalińska Elżbieta z Kostków, starościna tucholska 34 III 23 152
56003 Zalińska Halszka z Mortag, sędzina tucholska 34 III 23 152
56004 Zaliński Adam (I), sędzia tucholski 34 III 23 152
56005 Zaliński Adam (II) 34 III 23 152
56006 Zaliński Maciej, kaszt. gdański, sekr. król. 34 III 23 152
56007 Zaliński Samuel, wojewoda pomorski 34 III 23 152
56008 ZALIWSKI Kasper, stud. Ak. wileńskiej 34 III 23 152
56009 ZALIWSKI Kazimierz (I), stud. kol. pułtuskiego 34 III 23 152
56010 Zaliwski Kazimierz (II), stolnik podlaski 34 III 23 153
56011 Zalkanus Ladislaus [nie: Zalkanus Władysław] 34 III 23 153
56012 Zalkind-Hurwicz 34 III 23 153
55905 Zalonkemen Joannes (a) [nie: Zalenkemen Joannes (a)] {Jan a Zalonkemen} 34 III 23 133
56016 Zaloty 34 III 23 153
56018 Zalterius M. Antonio (Zalterius Marcus Antonius), drukarz wenecki 34 III 23 153
55895 Załatwienie 34 III 23 126
55967 Załęcki Maciej [nie: Załęski (Załęcki) Maciej] 34 III 23 139
55902 Załęcki Maciej Lwowianin [nie: Zalecki Maciej] 34 III 23 133
55916 (Załęska Katarzyna, zam. Rożycka [nie: Zaleska Katarzyna, zam. Rożycka]) 34 III 23 134
55935 Załęski Franciszek 34 III 23 135
55963 Załęski Szlubic Leon, archiep. Rusi 34 III 23 138
55989 Załęski Walerian [nie: Zaleski Walerian] 34 III 23 151
56015 Załoński Wojciech (Zatoński Wojciech) 34 III 23 153
56017 Założeniu (O) 34 III 23 153
56019 Załtowski Walenty Michał, opat 34 III 23 153
56020 Załuscy (Tabasz, h. Junosza) 34 III 23 154
56021 Załuska Aleksandra (zam. Lanckorońska), kasztelanowa gost. 34 III 23 154
56022 Załuska Honorata (ze Stępkowskich, I-o v. Lubomirska), podskarbina 34 III 23 154
56023 Załuska Jadwiga I (zam. Tyszkiewiczowa), starościna retowska 34 III 23 154
56024 Załuska Jadwiga II (zam. Ogińska), wojew. trocka 34 III 23 155
56025 Załuska Joanna Teresa (z Daniłowiczów), starościna lubelska 34 III 23 155