Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
55960 Zaleski Kazimierz (II), poseł woj. lubelsk. 34 III 23 137
55961 Zaleski Konstanty 34 III 23 138
55962 Zaleski Krzysztof S. (Zaleski Baltazar Krzysztof) 34 III 23 138
55964 Zaleski Ludwik, Franciszkanin 34 III 23 138
55966 Zaleski Łukasz Albert (Zalewski) 34 III 23 139
55965 Zaleski Łukasz, uczeń Ak. pozn. 34 III 23 139
55971 Zaleski Maciej [nie: Zaleski Mateusz] 34 III 23 139
55969 Zaleski Marcin (I), sędzia upicki 34 III 23 139
55970 Zaleski Marcin (II) 34 III 23 139
55968 Zaleski Marcyan, pisarz ziem. sieradzki 34 III 23 139
55972 Zaleski Michał (I), stud. Ak. wileńs. 34 III 23 139
55973 Zaleski Michał (II) 34 III 23 139
55974 Zaleski Michał (III), mag. krak. 34 III 23 139
55975 Zaleski Michał (IV), miecznik 34 III 23 139
55976 Zaleski Michał (V), nauczyciel 34 III 23 139
55977 ZALESKI Michał (VI) zw. trocki, h. Lubicz syn Marcina, cześnik grodzieński, wojski W. X. Lit., od r. 1788 poseł na sejm czteroletni 34 III 23 139
55978 ZALESKI Michał (VII), h. Lubicz, syn Andrzeja, sta szwentowski, szamb. król., deputat na Trybun. Lit. i adwokat wil. 34 III 23 146
55979 Zaleski Michał Józef, Phil. Dr. 34 III 23 149
55980 Zaleski Mikołaj (I) 34 III 23 150
55981 ZALESKI Mikołaj (II) z Otok 34 III 23 150
55982 ZALESKI Mikołaj (III), podsędek ziemi Owruckiej, poseł z wojew. kijows. 34 III 23 150
55983 Zaleski P. (Zaleski Paulus) 34 III 23 150
55984 Zaleski Paweł (Zalesia Paweł (z)) 34 III 23 150
55985 Zaleski Piotr 34 III 23 150
55987 ZALESKI Samuel Szycik, archimandryta, ojciec w Cerkwi Bratskiej Wileńskiej 34 III 23 150
55994 Zaleski Th(eodor?) 34 III 23 151
55988 Zaleski Wacław na Otoku, chorąży łęczycki, dziedzic dóbr ostrogskich 34 III 23 151
55990 Zaleski Wawrzyniec, stud. Ak. krak. 34 III 23 151
55991 Zaleski Wiktoryn, uczeń Col. Nob. 34 III 23 151
55992 Zaleski Władysław (Zaleski Jan Władysław) 34 III 23 151