Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
17332 BLANCK Salomon Dopeł 1 III Uzup 1 078
60989 BLANCK Salomon (Blanck Sal.) 36/2 III 25/2 111
12967 BLANCK Samuel 16 III 05 XI
60990 Blanck Samuel 36/2 III 25/2 112
3576 Blanckenstein Catharina 13 III 02 160
12966 BLANCKIUS Salomon 16 III 05 XI
60991 Blanckwalt Justus 36/2 III 25/2 112
3577 BLANCUS Guilielmus 13 III 02 160
3578 BLANDRATA Jerzy 13 III 02 160
60992 Blanford 36/2 III 25/2 112
3579 BLANK Joannes Fridericus 13 III 02 162
3580 (Blank Piotr) 13 III 02 162
3581 Blankenberg Joannes Henesius (a) 13 III 02 162
3582 Blankiet 13 III 02 162
3583 Blasia Anna 13 III 02 162
3584 BLASIUS 13 III 02 162
3587 BLASIUS a S. Josepho 13 III 02 163
3586 Blasius Jan Theobaldus 13 III 02 163
3588 Blasius Ursovita 13 III 02 163
3590 Blasphemia 13 III 02 163
3589 Blass Idzi 13 III 02 163
3591 Blastus 13 III 02 163
3592 Blastusowicz Piotr 13 III 02 163
3593 Blaszkowski Kazimierz Marcin 13 III 02 163
76276 Blaszkowski Kazimierz Marcin 36/3 III 25/3 528
3594 Blaszkowski Krzysztof 13 III 02 163
60993 Blawen Andreas de 36/2 III 25/2 112
3598 BLECH Abr. Friedrich 13 III 02 164
3599 BLECH Ephraim Philip 13 III 02 164
12968 Blech- und Schultzinsches Hochzeitfest 16 III 05 XI