Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50115 Thiebault J. Ch. (Laveaux J. Ch. de Thiebault, De Laveaux, Veaux de la Thielbaut) 31 III 20 151
50116 Thieden (Tieden) 31 III 20 151
50117 THIEL Samuel 31 III 20 151
50118 Thierfelt Meynard 31 III 20 151
50128 Thilerich Ieremias 31 III 20 153
50119 Thille Augustinus 31 III 20 151
50126 (Thilo Gotfr.) 31 III 20 152
50125 THILO Gottfryd 31 III 20 151
50120 THILO Hans Albrecht 31 III 20 151
50124 THILO Izaak, Boruss. Coll. B. M. Virg. Colleg. 31 III 20 151
50122 THILO Jan Fr. (II) (Thiel) 31 III 20 151
50121 (Thilo Jan) 31 III 20 151
50123 Thilo Jerzy 31 III 20 151
50127 THILO Valentinus, prof. w Królewcu 31 III 20 152
59888 Thilreich Ieremias 31 III 20 153
50129 Thimiama Devotionis 31 III 20 153
50130 THINCKEL C. H. 31 III 20 153
50131 THLAN Fabjan 31 III 20 153
50132 Thobolius Adam (Tobolski) 31 III 20 153
50133 Thokarzewicz Jan (Tokarzowic) 31 III 20 153
50134 Tholibowski Alb. (Tolibowski) 31 III 20 153
50136 THOMAE Eljasz 31 III 20 153
50135 Thomas 31 III 20 153
50138 Thomas (Tomasz) 31 III 20 153
50149 Thomas a Jesu (Tomasz od P. Jezusa), Karmelita 31 III 20 155
50139 THOMAS Antoni Leonard 31 III 20 153
50140 THOMAS Artus 31 III 20 154
50141 Thomas Barbara, c. Gerharda, zamężna König 31 III 20 154
50142 Thomas Benigna , zamężna Meysner, burmistrzanka toruń. 31 III 20 154
50143 Thomas Bonaventura, kaznodzieja królowej Bony 31 III 20 154