Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
34263 Pallafox 24 III 13 035
34265 PALLAS P. S. 24 III 13 035
34264 Pallas Triumphans 24 III 13 035
34267 (Pallavicini Opitius) 24 III 13 035
34269 PALLAVICINI Stefano Benedetto 24 III 13 036
34268 Pallavicinius Sfortia 24 III 13 036
34266 PALLAVICINO 24 III 13 035
34270 Palloni Baltazar 24 III 13 036
34271 PALMA Błażej 24 III 13 036
34272 Palma Victoriae 24 III 13 037
34273 Palmae 24 III 13 037
34274 Palmaris 24 III 13 037
34275 PALMERICI Spinetto Ventura 24 III 13 037
34276 Palmes 24 III 13 037
34277 Palmiery Lorens 24 III 13 037
34278 Paloczaj 24 III 13 037
34279 Palpebra orbis 24 III 13 037
34280 Paluchowiecki Jan 24 III 13 037
34283 Paludanus Stefan Stanisław 24 III 13 037
34284 PALUDINUS Joannes 24 III 13 037
34285 Palusieński Antoni 24 III 13 037
34286 Paluski Franc. 24 III 13 037
34287 PALUSZKIEWICZ Baltazar 24 III 13 037
34210 Pałac 24 III 13 023
37186 Pałac dusze chrześciańskiey 24 III 13 LIV
34221 Pałaszewski Jakób 24 III 13 025
34222 PAŁASZOWSKI Jan Józef 24 III 13 025
39394 PAŁASZOWSKI Kaz. 25 III 14 XXIX
34224 (Pałaszowski Kazim. Stan.) 24 III 13 030
34223 PAŁASZOWSKI Kazimierz Stanisław 24 III 13 026