Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
27767 (Małachowski Jan) 22 III 11 072
27770 Małachowski Joachim 22 III 11 073
27745 Małachowski Josephus 22 III 11 065
27771 MAŁACHOWSKI Józef 22 III 11 073
27772 (Małachowski Józef) 22 III 11 073
27773 MAŁACHOWSKI Marcin 22 III 11 073
27774 MAŁACHOWSKI Mikołaj 22 III 11 074
27775 (Małachowski Mikołaj) 22 III 11 074
27768 MAŁACHOWSKI Nałęcz Jan Nepomucen 22 III 11 073
27776 MAŁACHOWSKI Piotr 22 III 11 074
27777 MAŁACHOWSKI Rafał 22 III 11 074
33876 MAŁACHOWSKI Stan. 23 III 12 XXXI
27779 (Małachowski Stan., Palat. Posnan.) 22 III 11 075
27781 (Małachowski Stan.) 22 III 11 078
27780 MAŁACHOWSKI Stanisław, Marszałek sejmowy, ref. W. Koronny 22 III 11 076
27778 MAŁACHOWSKI Stanisław, wojewoda kaliski i pozn. 22 III 11 074
27782 MAŁACHOWSKI Tomasz 22 III 11 079
27746 Małachowskich (z) 22 III 11 065
27783 Małachowskich dom 22 III 11 079
27820 MAŁECKI Adalbertus 22 III 11 086
27821 Małecki Antonius 22 III 11 086
27824 MAŁECKI Stanislaus Albertus 22 III 11 087
27834 Małgorzata S. 22 III 11 090
27833 (Małgorzata z Kortony) 22 III 11 089
27836 Małgorzata z Walezyi, królowa Nawarry 22 III 11 090
27835 MAŁGORZATA, królowa 22 III 11 090
27868 MAŁKOWICZ Paulus 22 III 11 098
27872 Małochowiec Michael 22 III 11 099
27874 Małocki Adalbert 22 III 11 099
27875 MAŁOCKI Caesari Stanisław 22 III 11 099