Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
27759 MAŁACHOWSKI Adam (III) 22 III 11 067
27757 MAŁACHOWSKI Adam Kazimierz 22 III 11 066
33875 MAŁACHOWSKI Antoni 23 III 12 XXXI
39321 MAŁACHOWSKI Antoni 25 III 14 XXIV
27760 MAŁACHOWSKI Antoni, wojewoda Mazowiecki 22 III 11 067
27761 Małachowski J. 22 III 11 068
27762 MAŁACHOWSKI Jacek (Hiacynt) 22 III 11 068
27764 MAŁACHOWSKI Jan 22 III 11 070
27769 (Małachowski Jan N.) 22 III 11 073
27763 MAŁACHOWSKI Jan, Biskup krak. 22 III 11 070
27766 MAŁACHOWSKI Jan, kanclerz 22 III 11 072
27765 (Małachowski Jan) 22 III 11 070
27767 (Małachowski Jan) 22 III 11 072
27770 Małachowski Joachim 22 III 11 073
27745 Małachowski Josephus 22 III 11 065
27771 MAŁACHOWSKI Józef 22 III 11 073
27772 (Małachowski Józef) 22 III 11 073
27773 MAŁACHOWSKI Marcin 22 III 11 073
27774 MAŁACHOWSKI Mikołaj 22 III 11 074
27775 (Małachowski Mikołaj) 22 III 11 074
27768 MAŁACHOWSKI Nałęcz Jan Nepomucen 22 III 11 073
27776 MAŁACHOWSKI Piotr 22 III 11 074
27777 MAŁACHOWSKI Rafał 22 III 11 074
33876 MAŁACHOWSKI Stan. 23 III 12 XXXI
27779 (Małachowski Stan., Palat. Posnan.) 22 III 11 075
27781 (Małachowski Stan.) 22 III 11 078
27780 MAŁACHOWSKI Stanisław, Marszałek sejmowy, ref. W. Koronny 22 III 11 076
27778 MAŁACHOWSKI Stanisław, wojewoda kaliski i pozn. 22 III 11 074
27782 MAŁACHOWSKI Tomasz 22 III 11 079
27746 Małachowskich (z) 22 III 11 065