Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
18 ABANO 12 III 01 001
16845 *ABANO Petrus (Abanus, de Abbano, de Apono, Aponensis) (de) Dopeł 1 III Uzup 1 007
60054 *ABANO Petrus de (Petrus de Abano 36/2 III 25/2 001
19 ABARNEL 12 III 01 001
20 (Abauer Joh. Georgius) 12 III 01 002
3029 Abbano Petrus 12 III 01 I
21 Abbas 12 III 01 002
22 Abbatia 12 III 01 002
60055 Abbatissa Herfordiensis 36/2 III 25/2 001
3030 Abbatus 12 III 01 I
23 Abbatus 12 III 01 002
16846 Abbatus Dopeł 1 III Uzup 1 007
60056 Abbatus 36/2 III 25/2 001
3031 Abbildung 12 III 01 I
24 Abbildung 12 III 01 002
44283 (Abbildung) Dopeł 1 III Uzup 1 007
60057 (Abbildung) 36/2 III 25/2 001
60058 Abbregé 36/2 III 25/2 002
25 Abbreviaturae 12 III 01 002
8 ABC 12 III 01 001
26 Abdalomin 12 III 01 002
27 Abdankungs 12 III 01 002
28 Abdankungs-Rede 12 III 01 002
3032 Abdruck 12 III 01 I
29 Abdruck 12 III 01 002
16847 (Abdruck) Dopeł 1 III Uzup 1 007
60059 (Abdruck) 36/2 III 25/2 002
30 Abdulganus 12 III 01 003
31 Abdykacya 12 III 01 003
32 Abecadarium 12 III 01 003