Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
22141 Kmita Piotr 19 III 08 329
22140 Kmita Piotr Blastus 19 III 08 329
22142 Kmita Stanisław I. 19 III 08 329
22143 KMITA Stanisław II. 19 III 08 329
39254 (Kmita) 25 III 14 XVIII
22144 KNABE Franciszek Salezy 19 III 08 330
22145 KNAKFUS 19 III 08 330
22146 KNAPIŃSKI Franciszek Grzegorz 19 III 08 330
22147 Knapiński Tomasz 19 III 08 331
36991 Knapski 24 III 13 XXXIV
22148 KNAPSKI Grzegorz (Cnapius) 19 III 08 331
22149 Knapski Guilielmus (Cnapius) 19 III 08 338
22150 KNAUR Thomas 19 III 08 338
22151 KNAUST Ludovicius 19 III 08 338
22152 KNAUTHEN Christian (ze Zgorzelic) 19 III 08 339
22153 KNECHTEL Andreas 19 III 08 339
22154 Knefliński Mathias 19 III 08 340
22155 Kneiphoff-Königsb. 19 III 08 340
22160 KNIAZIEWICZ Karol 19 III 08 340
22157 Kniaź Moskiewski 19 III 08 340
22156 Kniaź Żegota 19 III 08 340
22161 KNIAŹNIN Franciszek Borgiasz Dyonizy 19 III 08 341
22159 KNIAŻEWICZ Grzegorz i LEN Stan. 19 III 08 340
39255 KNIAŻEWICZ Grzegorz X. 25 III 14 XVIII
22158 KNIAŻEWICZ Jerzy Grzegorz 19 III 08 340
22162 Knieżyński X. 19 III 08 343
22163 Kniga 19 III 08 343
33779 Kniga Nobaznistes 23 III 12 XXI
22164 KNIGGE Adolf Franc. Fryd. Ludw. 19 III 08 344
22165 KNIGGEN B. 19 III 08 344