Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
20169 Inventores 18 III 07 599
20171 Invidum christianitatis 18 III 07 599
20173 (Invitatio) 18 III 07 599
20174 Invocatio Sanctorum 18 III 07 599
20163 Inwazor 18 III 07 598
20164 Inwencya Grobu Pańskiego 18 III 07 599
20165 Inwentarium 18 III 07 599
20167 Inwentarz 18 III 07 599
20170 Inwestytura 18 III 07 599
20172 Inwitacya katolicka 18 III 07 599
20175 Inżenierowie 18 III 07 599
20367 Iózef Jan od św. Stanisława 18 III 07 634
20401 IPPOLIT papież 18 III 07 645
20402 Irawalloni Fulgentius 18 III 07 645
20404 Irenaeus 18 III 07 645
20403 IRENEUSZ od Zwiastowania N. Panny karmelita 18 III 07 645
20405 Irenicum 18 III 07 645
20406 Irenopolita 18 III 07 645
20407 Iris 18 III 07 645
20408 (Irlandya) 18 III 07 645
20413 Irmologion 18 III 07 646
20415 Irmologion parvum 18 III 07 646
20409 Irmołog i Szestodniewnik 18 III 07 645
20410 Irmołogij 18 III 07 645
20412 Irmołogij 18 III 07 646
20411 Irmołogij si jest Osmogłasnik 18 III 07 645
20414 Irmołogion 18 III 07 646
20416 Irmołoj 18 III 07 646
44297 Irmołoj si jest 18 III 07 646
20417 Irregularitas 18 III 07 646