Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
36958 Indygenaty 24 III 13 XXXII
20048 Indyjski królewic 18 III 07 568
20049 Ineptiae {zob. Karol Xże Lotaryngii} 18 III 07 568
20050 INES Albert 18 III 07 568
20051 Infamis wieczny 18 III 07 570
20052 Infans poesis 18 III 07 570
20053 Infante et doctor 18 III 07 570
20054 Inferiae 18 III 07 570
20055 Infernum 18 III 07 571
20056 Infirmaria chrześciańska 18 III 07 571
20057 Infirmitatis 18 III 07 571
20058 (Inflanty) 18 III 07 571
20059 Influence (L') 18 III 07 571
20060 Influxus sideris 18 III 07 571
20061 Informacya 18 III 07 571
20062 Informacye geograficzne 18 III 07 575
20065 Informando oratore (De) 18 III 07 575
20063 Informatia 18 III 07 575
20066 Informatio 18 III 07 575
20067 Information 18 III 07 577
20068 Informatorium Der Lutter-Schul. 18 III 07 577
20069 Informatorium sacrum 18 III 07 577
20064 Informatya 18 III 07 575
20070 Infula 18 III 07 577
20071 Ingenii Prussorum 18 III 07 577
20072 INGLIS Franciszek Bonawentura 18 III 07 577
20073 Ingluvio (de) 18 III 07 577
20074 Ingres 18 III 07 577
20076 Ingres (Ingressus) 18 III 07 578
20075 Ingressus 18 III 07 578