Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
19986 Imię 18 III 07 562
19990 Imiona 18 III 07 562
19991 Imitatione Christi (De) 18 III 07 562
15759 IMLER Christoph [nie: HADAMACYUSZ Krzysztof] 18 III 07 011
33713 IMLER Christoph [nie: HADAMARIUSZ Imler Krzysztof] 23 III 12 XV
19992 Immaculatum lilietum 18 III 07 562
19993 Immaturum occasum 18 III 07 562
19994 Immensum 18 III 07 562
19995 Immola Augustyn 18 III 07 562
19996 Immortale 18 III 07 562
19997 Immortalis 18 III 07 562
19998 Immortalitas 18 III 07 562
19999 Immunitas 18 III 07 562
39229 Immunitas civitatum Prussiae 25 III 14 XVI
20001 Imnołogija 18 III 07 563
20000 Imola August 18 III 07 563
20002 Impacatus 18 III 07 563
20003 Impedimenta 18 III 07 563
20004 Imperator 18 III 07 563
20005 Imperatores 18 III 07 563
20006 Imperatorowa 18 III 07 563
44292 Imperatorowie 18 III 07 563
44293 Imperio Russiae in Europa (De) 18 III 07 563
20007 Imperium Romanorum 18 III 07 563
20008 Impertinente (La belle) 18 III 07 563
20009 Impetus 18 III 07 563
20010 Impositione (Pro) 18 III 07 563
20011 Impostor (The) 18 III 07 564
20012 Imposturae 18 III 07 564
20013 Impotentia 18 III 07 564