Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50830 Trium 31 III 20 328
50831 Triumf polskoj muzy 31 III 20 328
50832 Triumph 31 III 20 328
50833 Triumphale 31 III 20 328
50834 Triumphales 31 III 20 328
50835 Triumphalia 31 III 20 328
50836 Triumphalis 31 III 20 328
50837 Triumphans 31 III 20 328
50838 Triumphatae mortis 31 III 20 328
50839 Triumphator Macedo 31 III 20 328
50841 Triumphi 31 III 20 328
75369 Triumphlied 36/3 III 25/3 455
75370 Triumphus 36/3 III 25/3 455
50842 Triumphus Amoris 31 III 20 328
50843 Triumphy (Kanclerza) 31 III 20 329
50844 Triuncurianus Claudius Albertus (pseud. Klaudjusza Aubera, Francuza) 31 III 20 329
50845 Triunfos christianos 31 III 20 329
50846 Trivium 31 III 20 329
50840 Trivmphatrix Fatorum Polonia 31 III 20 328
50847 Trivultius Pomponius 31 III 20 329
50848 Trizna Szym. (Tryzna) 31 III 20 329
50849 Troas tragedja 31 III 20 329
50850 Troc (Trotz) 31 III 20 329
50851 Trochin Anna (Trachin) 31 III 20 329
50852 (Trockiewicz Karol), prepozyt nieświeski 31 III 20 329
50853 Trockiewicz Teofil, rytownik 31 III 20 330
50855 Trodl Mathias [nie: Troedt Mathias], rytownik 31 III 20 331
50854 TROESTER Jan, z Sybina w Siedmiogrodzie 31 III 20 330
50856 Trofei (I) 31 III 20 331
50867 Troicki monastyr 31 III 20 332