Nazwisko i imię:
Audeon (Sw. Dado z Soisson † 689 czy 676). {właściwym autorem Haer Franciscus van der}
Tytuł:
Żywot Sw. Eligiusza biskupa Nowiomeńskiego, apostoła Flandryey, patrona zgromadzenia złotniczego, pisany od Sw. Audeona biskupa Protomagenskiego towarzysza jego. Według zaś Bedy, Vswarda, Molána, Baroniusza, z historyi Saryuszowych, opera Francisci Haraei Ultraiectini S. Theolog. Licentiati napisany, do słowa wyięty y na polskie przetłumaczony.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego J. K. M. i JMci Xiędza biskupa krakows. Xięcia siewierskiego typogr. r. p. 1687.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Dedyk.: Mikoł. Oborskiemu bisk. leodyjsk., suffrag. krak. przez Jana Ceyplera. Jocher 8364.
Lokalizacja:
Czartor. — Warsz. Uniw. — Ossol.
Całość:
Audeon (Sw. Dado z Soisson † 689 czy 676). {właściwym autorem Haer Franciscus van der}
Żywot Sw. Eligiusza biskupa Nowiomeńskiego, apostoła Flandryey, patrona zgromadzenia złotniczego, pisany od Sw. Audeona biskupa Protomagenskiego towarzysza jego. Według zaś Bedy, Vswarda, Molána, Baroniusza, z historyi Saryuszowych, opera Francisci Haraei Ultraiectini S. Theolog. Licentiati napisany, do słowa wyięty y na polskie przetłumaczony.
W Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego J. K. M. i JMci Xiędza biskupa krakows. Xięcia siewierskiego typogr. r. p. 1687.
w 4ce, k. 6.
Dedyk.: Mikoł. Oborskiemu bisk. leodyjsk., suffrag. krak. przez Jana Ceyplera.
Jocher 8364.
Czartor. — Warsz. Uniw. — Ossol.