Nazwisko i imię:
Ugniewski Szymon S. J. (1584 † 21 paźdz. 1647).
Tytuł:
Żywot S. Władysława Króla Węgierskiego Pobożnym nazwanego, wyięty z kronikarzów Węgierskich, Polskich, Antoniego Bonfiniusza, Michała Ritiusza, Marcina Kromera y inszych pisarzow, Jana Długosza, Pelbarta Temeswara y Erazma Biskupa Płockiego, w Brewiarzu swey Dyecezyey etc. Zył około R. P. 1040. K woli Nayiaśn. Władysławowi, Z Bożey łaski Krolewicowi Polskiemu y Szwedzkiemu, obranemu Wielkiemu Carowi Moskiewskiemu, Smoleńskiego, Siewierskiego, Czernihowskiego Xięstwa Administratorowi krótko wypisany przez iednego kapłana Soc. Jesu. R. 1630. Julij 30.
Miejsce i rok wydania:
(1630)
Opis/komentarz:
w 4ce, 2 ark. Jocher 8670 pisze: Autorem może być Ugniewski jezuita. Siarczyński wymienia Życie ś. Władysława przez tegoż z rokiem 1636. Siarcz. Obraz II 281. — Wiszniewski Hist. lit. VIII 175. — Maciej. Piśmien. III 133. — Święcki Hist. pam. II 249. — Brown Bibl. pis. 413. — Encykl. Orgelb. XXV 947. — Encykl. kośc. XXIX 437. — Bieliński Uniw. Wileń. III (1900). — Załęski Jez. w Polsce II.
Całość:
Ugniewski Szymon S. J. (1584 † 21 paźdz. 1647).
Żywot S. Władysława Króla Węgierskiego Pobożnym nazwanego, wyięty z kronikarzów Węgierskich, Polskich, Antoniego Bonfiniusza, Michała Ritiusza, Marcina Kromera y inszych pisarzow, Jana Długosza, Pelbarta Temeswara y Erazma Biskupa Płockiego, w Brewiarzu swey Dyecezyey etc. Zył około R. P. 1040. K woli Nayiaśn. Władysławowi, Z Bożey łaski Krolewicowi Polskiemu y Szwedzkiemu, obranemu Wielkiemu Carowi Moskiewskiemu, Smoleńskiego, Siewierskiego, Czernihowskiego Xięstwa Administratorowi krótko wypisany przez iednego kapłana Soc. Jesu. R. 1630. Julij 30.
(1630)
w 4ce, 2 ark.
Jocher 8670 pisze: Autorem może być Ugniewski jezuita.
Siarczyński wymienia Życie ś. Władysława przez tegoż z rokiem 1636.
Siarcz. Obraz II 281. — Wiszniewski Hist. lit. VIII 175. — Maciej. Piśmien. III 133. — Święcki Hist. pam. II 249. — Brown Bibl. pis. 413. — Encykl. Orgelb. XXV 947. — Encykl. kośc. XXIX 437. — Bieliński Uniw. Wileń. III (1900). — Załęski Jez. w Polsce II.