Nazwisko i imię:
Teleszyński Wawrzyniec (Teleżyński) (ur. 1743).
Tytuł:
Żywot Wielebney Sługi Bożey Bronisławy z Odrowążów Prandocianki Zakonu: Premonstr: S. O. Norberta Panny. Klasztoru Zwierzynieckiego Profeski Jako był wyszedł z druku w Roku 1786. w Krakowie pod tytułem Cześć Boska w B. Bronisławie: rożnemi wykładami z rozmaitych Pisarzy pobranemi Obiasniony. i dalszemi wiadomościami Rozszerzony. A za pozwoleniem Zwierzchności do Druku Dany.
Miejsce i rok wydania:
w Krakowie Roku 1789. w Drukarni Ignacego Grebla Typografa J. K. Mći:
Opis/komentarz:
w 8ce, k. tyt. i k. 17 nlb, 1 rycina. Na początku rycina św. Bronisławy (klęczy, w górze aniołki, Chrystus, św. Norbert). Na odwr. tyt. cenzura Wojc. Domaszewskiego z r. 1789. Dedykacja Magd. Otfinowskiej ksieni. Żywot czerpany z Miechowity, Frydrychowicza, Kraszewskiego, Pruszcza — ale powołuje się również na manuskr. klasztoru. Rozdział III o czci, którą św. Bron. dawano. Tu wylicza pisarzy, którzy o św. Bron. pisali lub kazali. — W rozdz. IV o cudach. Ambr. Grabowski, Kraków 1844, str. 316. ma edycję 1782 roku.
Lokalizacja:
Jagiell. — Ossol.
Całość:
Teleszyński Wawrzyniec (Teleżyński) (ur. 1743).
Żywot Wielebney Sługi Bożey Bronisławy z Odrowążów Prandocianki Zakonu: Premonstr: S. O. Norberta Panny. Klasztoru Zwierzynieckiego Profeski Jako był wyszedł z druku w Roku 1786. w Krakowie pod tytułem Cześć Boska w B. Bronisławie: rożnemi wykładami z rozmaitych Pisarzy pobranemi Obiasniony. i dalszemi wiadomościami Rozszerzony. A za pozwoleniem Zwierzchności do Druku Dany.
w Krakowie Roku 1789. w Drukarni Ignacego Grebla Typografa J. K. Mći:
w 8ce, k. tyt. i k. 17 nlb, 1 rycina.
Na początku rycina św. Bronisławy (klęczy, w górze aniołki, Chrystus, św. Norbert).
Na odwr. tyt. cenzura Wojc. Domaszewskiego z r. 1789.
Dedykacja Magd. Otfinowskiej ksieni.
Żywot czerpany z Miechowity, Frydrychowicza, Kraszewskiego, Pruszcza — ale powołuje się również na manuskr. klasztoru.
Rozdział III o czci, którą św. Bron. dawano. Tu wylicza pisarzy, którzy o św. Bron. pisali lub kazali. — W rozdz. IV o cudach.
Ambr. Grabowski, Kraków 1844, str. 316. ma edycję 1782 roku.
Jagiell. — Ossol.