Nazwisko i imię:
Opatovius Pantini Adamus (Opatowczyk) (1570 † 19 listopada 1647).
Tytuł:
Żywot y cuda Wielebnego Jana Kantego, Doktora w Piśmie S. y Professora Akademiey krakowskiey z manuscriptow wielkiego Collegium y kościoła świętey Anny (w którym ś. depozyt Reliquiy iego odpoczywa) y które to pisma w skarbie tegoż kośćioła są w schowaniu: także z Historiey W. Macieia Miechowity polskiego Historyographa y z inszych poważnych y wiary godnych autorów, którzy dzieie iego opisowali, wybrany y wypisany. Przez X. Adama Opatowiusza Pisma ś. Doktora y Professora, kościoła ś. Anny Dziekana.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie, w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka J. K. M. typographa r. p. 1632.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 5, str. 166. Dedyk.: Do błogosł. Anny Matki Rodzicielki Syna Bożego. W czterech częściach opisuje cuda. Przekład przez Bened. Boyma jest w Acta Sanctorum 1661 t. VIII Octob. str. 1073—1100.
Lokalizacja:
Czartor. — Drohob. — Jagiell. — Ossol.
Całość:
Opatovius Pantini Adamus (Opatowczyk) (1570 † 19 listopada 1647).
Żywot y cuda Wielebnego Jana Kantego, Doktora w Piśmie S. y Professora Akademiey krakowskiey z manuscriptow wielkiego Collegium y kościoła świętey Anny (w którym ś. depozyt Reliquiy iego odpoczywa) y które to pisma w skarbie tegoż kośćioła są w schowaniu: także z Historiey W. Macieia Miechowity polskiego Historyographa y z inszych poważnych y wiary godnych autorów, którzy dzieie iego opisowali, wybrany y wypisany. Przez X. Adama Opatowiusza Pisma ś. Doktora y Professora, kościoła ś. Anny Dziekana.
W Krakowie, w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka J. K. M. typographa r. p. 1632.
w 4ce, k. 5, str. 166.
Dedyk.: Do błogosł. Anny Matki Rodzicielki Syna Bożego. W czterech częściach opisuje cuda.
Przekład przez Bened. Boyma jest w Acta Sanctorum 1661 t. VIII Octob. str. 1073—1100.
Czartor. — Drohob. — Jagiell. — Ossol.