Nazwisko i imię:
(Kryspin).
Tytuł:
Żywot y męczeństwo Swiętych Kryspina y Kryspiniana z różnych autorów, niżey wyrażonych, zebrany. Oraz godzinki, litania y hymn na honor tychże Świętych męczenników, za dozwoleniem zwierzchności do druku podane. Kosztem P. Janá Wątrobskiego, mieszczanina Krákowskiego, roku od národzenia Króla Męczenników Chrystusa, 1760.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie w drukarni Stanisława Stachowicza, J. K. Mci uprzywil. typografa y bibliopoli Krakowskiego. {b. r. 1760}
Opis/komentarz:
w 16ce, ark. D (kart 26). Żywot spisany z dzieł: Innocencyusza (Wincentego) Bellowaceńskiego Zak. Kaznodziejskiego Speculum Historiarum lib. 13 Cap. 146—7; z Suryusza T. 2. fol. 384; z Uswarda i innych. Od ark. Bb. zaczynają się Godzinki. Kończy książkę Hymn.
Lokalizacja:
Jagiell. — Warsz. Uniw.
Całość:
(Kryspin).
Żywot y męczeństwo Swiętych Kryspina y Kryspiniana z różnych autorów, niżey wyrażonych, zebrany. Oraz godzinki, litania y hymn na honor tychże Świętych męczenników, za dozwoleniem zwierzchności do druku podane. Kosztem P. Janá Wątrobskiego, mieszczanina Krákowskiego, roku od národzenia Króla Męczenników Chrystusa, 1760.
W Krakowie w drukarni Stanisława Stachowicza, J. K. Mci uprzywil. typografa y bibliopoli Krakowskiego. {b. r. 1760}
w 16ce, ark. D (kart 26).
Żywot spisany z dzieł: Innocencyusza (Wincentego) Bellowaceńskiego Zak. Kaznodziejskiego Speculum Historiarum lib. 13 Cap. 146—7; z Suryusza T. 2. fol. 384; z Uswarda i innych.
Od ark. Bb. zaczynają się Godzinki. Kończy książkę Hymn.
Jagiell. — Warsz. Uniw.