Nazwisko i imię:
Hoffman Jozafat († 1756). {autorem Pittoni Giovanni Battista}
Tytuł:
Żywot świat cały informuiący, albo Żyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kościoła Katholickiego Rzymskiego, Oyca S. Benedykta XIII. Zakonu Kaznodźieyskiego. wprzod po włosku wydany, a teraz na oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych cudow y innych w cale rzeczy wiadomośći godnych przetłumaczony, y do druku podany. Przez X. Jozefata Hoffmana Kaznodźieję Ordynaryinego y Promotora Konfraternij Anny S. w Prepozyturalnym kośćiele Mordzkim, Dominikana Roku, którego żywot ludzki stracone wygrał zbawienie 1734.
Miejsce i rok wydania:
w Warszawie, w drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piárum {1734}.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 11, str. 177. Dedyk. do Baltazara (z Xiążąt Ursynów na Ciecierzynie y Szpiczynie) Ciecierskiego, Stolnika y marszałka Sądów Kapturowych Ziemi Drohickiej. W dedykacyi jest o podrożach Ciecierskiego, do Anglii, Hollandyi, Kolonii i do liliowego francuzkiego horyzontu. Wychwala jego znaczne spezy na kościoły i cerkwie unijackie kościoła Skrzeszowskiego. Chwali żonę jego Annę Gembicką. W ogóle materyał do genealogii. Janocki nadmienia, że autor pracował nad napisaniem życia Kolumby Potkańskiej Zak. Dominikańskiego Zgromadzenia Gorenskiego (Virginum Gorensium) spokrewnionej z domem Załuskich. Jocher 8341. — Janoc. Polon, liter. — Program dominikańs. 1828, str. 43. — Barącz Rys dziej. Zakon. kazn. II. 169. — Encykl. Orgelbr. XI. 981.
Całość:
Hoffman Jozafat († 1756).
{autorem Pittoni Giovanni Battista}
Żywot świat cały informuiący, albo Żyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kościoła Katholickiego Rzymskiego, Oyca S. Benedykta XIII. Zakonu Kaznodźieyskiego. wprzod po włosku wydany, a teraz na oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych cudow y innych w cale rzeczy wiadomośći godnych przetłumaczony, y do druku podany. Przez X. Jozefata Hoffmana Kaznodźieję Ordynaryinego y Promotora Konfraternij Anny S. w Prepozyturalnym kośćiele Mordzkim, Dominikana Roku, którego żywot ludzki stracone wygrał zbawienie 1734.
w Warszawie, w drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piárum {1734}.
w 4ce, k. 11, str. 177.
Dedyk. do Baltazara (z Xiążąt Ursynów na Ciecierzynie y Szpiczynie) Ciecierskiego, Stolnika y marszałka Sądów Kapturowych Ziemi Drohickiej. W dedykacyi jest o podrożach Ciecierskiego, do Anglii, Hollandyi, Kolonii i do liliowego francuzkiego horyzontu. Wychwala jego znaczne spezy na kościoły i cerkwie unijackie kościoła Skrzeszowskiego. Chwali żonę jego Annę Gembicką. W ogóle materyał do genealogii.
Janocki nadmienia, że autor pracował nad napisaniem życia Kolumby Potkańskiej Zak. Dominikańskiego Zgromadzenia Gorenskiego (Virginum Gorensium) spokrewnionej z domem Załuskich.
Jocher 8341. — Janoc. Polon, liter. — Program dominikańs. 1828, str. 43. — Barącz Rys dziej. Zakon. kazn. II. 169. — Encykl. Orgelbr. XI. 981.