Nazwisko i imię:
Abramowicz Andrzej (um. w Październ. 1763).
Tytuł:
Mowa JW. JP. Abramowicza pisarza przy odebraniu przywileju na kasztelanią Brzeską, pisarstwo ziemskie wileńskie rezygnująca. Przytem: Mowa Imci P. Bohusza Mieczn. i Rotm. wojew. Wileńskiego, regencyą ziemską wileńską rezygnująca.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (1758)
Opis/komentarz:
w 4ce, str. niel. 4.
Lokalizacja:
Krasińs. — Jagiell.
Całość:
Abramowicz Andrzej (um. w Październ. 1763).
Mowa JW. JP. Abramowicza pisarza przy odebraniu przywileju na kasztelanią Brzeską, pisarstwo ziemskie wileńskie rezygnująca. Przytem: Mowa Imci P. Bohusza Mieczn. i Rotm. wojew. Wileńskiego, regencyą ziemską wileńską rezygnująca.
B. m. b. r. (1758)
w 4ce, str. niel. 4.
Krasińs. — Jagiell.