Nazwisko i imię:
Abram Bartłomiej
Opis/komentarz:
ob. Pętkowski Gaspar (1609).
Całość:
Abram Bartłomiej
ob. Pętkowski Gaspar (1609).