Nazwisko i imię:
Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.).
Tytuł:
{Kalendarz polski y rvski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty}, wybory, czás siania, szczepienia, lekarstw záżywánia etc. codzienny wschod y zachod słońcá, do zakręcania zegarow służący. Na rok który iest po przestępnym y przybyszowym wtory, od Narodzenia Pána Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa 1722. [Tu chronologia i rewolucye kościelne, wierszy 15]. Przez M. Stanisława Jana Filipowitza w przesławney akádemij krakowskiey Náuk wyzwolonych y filozofij doktorá, astrol: y astron: Ordynaryuszà, geometrę przysięgłego. Z należytą pilnością wyrachowany. Mięsopustu, rachuiąc od Nowego Látá áż do Popielca będzie Niedźiel sześć y dńi sześć.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie w drukarni Akademickiey {b. r. 1721}.
Opis/komentarz:
w 4ce, kart 16. Mieści przy każdym dniu przepowiednie pogody. Po ruskim kalendarzu, idzie konjektura z r. 1722 (z planet). Luminarze zamienia. O sukcessach miast. Wschód i zachód słońca. Zebranie jarmarków.
Lokalizacja:
Czartor. — Jagiell.
Całość:
Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.).
{Kalendarz polski y rvski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty}, wybory, czás siania, szczepienia, lekarstw záżywánia etc. codzienny wschod y zachod słońcá, do zakręcania zegarow służący. Na rok który iest po przestępnym y przybyszowym wtory, od Narodzenia Pána Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa 1722. [Tu chronologia i rewolucye kościelne, wierszy 15]. Przez M. Stanisława Jana Filipowitza w przesławney akádemij krakowskiey Náuk wyzwolonych y filozofij doktorá, astrol: y astron: Ordynaryuszà, geometrę przysięgłego. Z należytą pilnością wyrachowany. Mięsopustu, rachuiąc od Nowego Látá áż do Popielca będzie Niedźiel sześć y dńi sześć.
W Krakowie w drukarni Akademickiey {b. r. 1721}.
w 4ce, kart 16.
Mieści przy każdym dniu przepowiednie pogody. Po ruskim kalendarzu, idzie konjektura z r. 1722 (z planet). Luminarze zamienia. O sukcessach miast. Wschód i zachód słońca. Zebranie jarmarków.
Czartor. — Jagiell.