Nazwisko i imię:
Dubowicz Jan.
Tytuł:
Kazanie Ná Pogrzebie Jáśnie Wielmożney Pániey Jey M. Pániey Barbary Narvszevviczovvny, Jánuszowey Skuminowej Tiszkiewiczowey Woiewodziney Trockiey Jurborskiey Nowowolskiey && Stárośćiney. Miáne w Cerkwi Wileńskiey Troyce Przenaświętszey 2 dnia Września Rokv P. 1627. przez O. Jana Dvbowicza Ord: S. Basilii
Miejsce i rok wydania:
r. 1627.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. Dedyk. Januszowi Skuminowi Tyszkiewiczowi wwdzie Trock. Maciej. Piśm. III. 725.
Lokalizacja:
Czartor. — Ossol. — Uniw. lwows.
Całość:
Dubowicz Jan.
Kazanie Ná Pogrzebie Jáśnie Wielmożney Pániey Jey M. Pániey Barbary Narvszevviczovvny, Jánuszowey Skuminowej Tiszkiewiczowey Woiewodziney Trockiey Jurborskiey Nowowolskiey && Stárośćiney. Miáne w Cerkwi Wileńskiey Troyce Przenaświętszey 2 dnia Września Rokv P. 1627. przez O. Jana Dvbowicza Ord: S. Basilii
r. 1627.
w 4ce, k. 20.
Dedyk. Januszowi Skuminowi Tyszkiewiczowi wwdzie Trock.
Maciej. Piśm. III. 725.
Czartor. — Ossol. — Uniw. lwows.