Nazwisko i imię:
Broscius Jan II. (Brożek) (1 listop. 1585 r. † 24 listopada 1652).
Tytuł:
Arithmetica integrorum edita à M. Joanne Broscio Curzeloviensi, Ordinario Academiae Cracoviensis Astrologo. Virgil. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Cracoviae praelo Novodworsciano. B. w. r. (1620). Na końcu stoi: Primus hic Nowodworscianae fundationis fructus rem strenuè promovente Magnifico atq; admodum R. D. Sebastiano Krupka J. U. D. et Professore, Canon. Crac. praeposito Vielicensi, Rectore Universitatis Crac. vigilantissimo, prodit in lucem ex typographia Matthiae Andreoviensis.
Miejsce i rok wydania:
Cracoviae A. D. 1620.
Opis/komentarz:
w 8ce, kart 8. str. 252. i k. 2. na końcu. Na odwrocie tytułu wiersz podpisany M. L. S. in Stemma Laurentii Gębicki. Dedykacya temuż prymasowi. Poczem idą dwie poezye M. Laur. Smieszkowic. Ad gymnasiarchas. Ad Authorem. Do strony 215. dodane folio mnożenie na szachownicy. Na końcu dzieła jest wiersz: In novam arithmeticam. podp. Joan. Wolckvvertz Husanus Helsatus. Na str. 252. te wyrazy: Habebunt et Poloniae descriptionem, in qua iam pro fundamento ieci Vistulam: cuius flexus a Cracovia Dantiscum usque, arte paucis cognita observavi, una cum generoso D. Valentino Raczkowski amico meo fidelissimo. Tamże namienia, że jest na wyjezdnem do Włoch. Dedyk. Wawrz. Gembickiemu Arcyb. Gniezn. Wiersze łacińskie podpisał Laur. Smieszkowic. Sołtykowicz s. 440. 469. — Juszyńs. I. 34. — Bandt. H. Bibl. s. 69.
Lokalizacja:
Akad. — Branic. — Czetwert. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Zyg. Pusłowski. — Raczyńs.
Całość:
Broscius Jan II. (Brożek) (1 listop. 1585 r. † 24 listopada 1652).
Arithmetica integrorum edita à M. Joanne Broscio Curzeloviensi, Ordinario Academiae Cracoviensis Astrologo. Virgil. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Cracoviae praelo Novodworsciano. B. w. r. (1620). Na końcu stoi: Primus hic Nowodworscianae fundationis fructus rem strenuè promovente Magnifico atq; admodum R. D. Sebastiano Krupka J. U. D. et Professore, Canon. Crac. praeposito Vielicensi, Rectore Universitatis Crac. vigilantissimo, prodit in lucem ex typographia Matthiae Andreoviensis.
Cracoviae A. D. 1620.
w 8ce, kart 8. str. 252. i k. 2. na końcu.
Na odwrocie tytułu wiersz podpisany M. L. S. in Stemma Laurentii Gębicki. Dedykacya temuż prymasowi. Poczem idą dwie poezye M. Laur. Smieszkowic. Ad gymnasiarchas. Ad Authorem. Do strony 215. dodane folio mnożenie na szachownicy. Na końcu dzieła jest wiersz: In novam arithmeticam. podp. Joan. Wolckvvertz Husanus Helsatus.
Na str. 252. te wyrazy: Habebunt et Poloniae descriptionem, in qua iam pro fundamento ieci Vistulam: cuius flexus a Cracovia Dantiscum usque, arte paucis cognita observavi, una cum generoso D. Valentino Raczkowski amico meo fidelissimo. Tamże namienia, że jest na wyjezdnem do Włoch.
Dedyk. Wawrz. Gembickiemu Arcyb. Gniezn. Wiersze łacińskie podpisał Laur. Smieszkowic.
Sołtykowicz s. 440. 469. — Juszyńs. I. 34. — Bandt. H. Bibl. s. 69.
Akad. — Branic. — Czetwert. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Zyg. Pusłowski. — Raczyńs.