Nazwisko i imię:
Broscius Jan II. (Brożek) (1 listop. 1585 r. † 24 listopada 1652).
Tytuł:
Apologia pierwsza kálendarzá rzymskiego powszechnego, zá synodálnym roskazániem Jáśnie Wielmożnego J. M. X. Andrzeia Gembickiego, Bi skupa Łuckiego. Nápisána przez X. Jana Broscyvsa, Artium et Medicinae Doctorem, Sacrae Theologiae Baccalaureum, et Professorem in Academia Cracoviensi, Plébaná Międzyrzeckiego, do zacnego Narodu Ruskiego: ná pokazánie słuszności wywodow o kálendarzá Stárego błędách, podánych od Wielebnego Oycá Kassiana Sakowica, Archimándryty Dubińskiego, Unitá. Anno 1641.
Miejsce i rok wydania:
W Krak. w druk: Andrz: Piotrko: K. J. M. typogr. (1641) {Kraków}
Opis/komentarz:
w 4ce, kart nlb. 12.
Lokalizacja:
Branic. — Chreptow. — Czartor. — Jagiell. — Ossol.
Całość:
Broscius Jan II. (Brożek) (1 listop. 1585 r. † 24 listopada 1652).
Apologia pierwsza kálendarzá rzymskiego powszechnego, zá synodálnym roskazániem Jáśnie Wielmożnego J. M. X. Andrzeia Gembickiego, Bi skupa Łuckiego. Nápisána przez X. Jana Broscyvsa, Artium et Medicinae Doctorem, Sacrae Theologiae Baccalaureum, et Professorem in Academia Cracoviensi, Plébaná Międzyrzeckiego, do zacnego Narodu Ruskiego: ná pokazánie słuszności wywodow o kálendarzá Stárego błędách, podánych od Wielebnego Oycá Kassiana Sakowica, Archimándryty Dubińskiego, Unitá. Anno 1641.
W Krak. w druk: Andrz: Piotrko: K. J. M. typogr. (1641) {Kraków}
w 4ce, kart nlb. 12.
Branic. — Chreptow. — Czartor. — Jagiell. — Ossol.