Nazwisko i imię:
Antologia.
Tytuł:
Antołogia sirecz mołytwy i pouczenija dusze połeznaja, w duszewnuju połzu Spudeow i wsiech błahoczestywych, lubo mołytwennik w kratcie sobranaja i błahoczynnie raspołożenaja. Tszczaniem Jasne Prewełebneho Jeho Myłosti hospodyna otca Petra Mohyły mytropołyta kijow. Roku 1636. Maja 24.
Dodatkowe:
Tytuł wykreślony (ob. Anfołogia 1636).
Całość:
Antologia.
Antołogia sirecz mołytwy i pouczenija dusze połeznaja, w duszewnuju połzu Spudeow i wsiech błahoczestywych, lubo mołytwennik w kratcie sobranaja i błahoczynnie raspołożenaja. Tszczaniem Jasne Prewełebneho Jeho Myłosti hospodyna otca Petra Mohyły mytropołyta kijow. Roku 1636. Maja 24.
Tytuł wykreślony (ob. Anfołogia 1636).