Nazwisko i imię:
Acta.
Tytuł:
Acta Stanów Wielkiego Xię. Littewskiego na pospolite ruszenie vigore Laudum Wileńskiego 14. Augusti 1698. postanowionego między Ławnem a Puzewiczami w powiecie grodzieńskim zgromadzonych, Anno Domini 1698. Dnia 21 Decembris. [Zarazem:] Wypis z ksiąg Grodzkich pow. Grodzieńsk. 1698 r.w Grud. d. 30.
Miejsce i rok wydania:
W Wilnie, w drukarni Oyców Franciszkanów, roku Pańskiego 1699.
Opis/komentarz:
— Zarazem: Wypis z ksiąg Grodzkich pow. Grodzieńsk. 1698 r.w Grud. d. 30. — folio, ark. 15 nlb. Obacz: Akta.
Lokalizacja:
Branic. — Ossol. — Warsz. Uniw.
Całość:
Acta.
Acta Stanów Wielkiego Xię. Littewskiego na pospolite ruszenie vigore Laudum Wileńskiego 14. Augusti 1698. postanowionego między Ławnem a Puzewiczami w powiecie grodzieńskim zgromadzonych, Anno Domini 1698. Dnia 21 Decembris. [Zarazem:] Wypis z ksiąg Grodzkich pow. Grodzieńsk. 1698 r.w Grud. d. 30.
W Wilnie, w drukarni Oyców Franciszkanów, roku Pańskiego 1699.
— Zarazem: Wypis z ksiąg Grodzkich pow. Grodzieńsk. 1698 r.w Grud. d. 30. — folio, ark. 15 nlb.
Obacz: Akta.
Branic. — Ossol. — Warsz. Uniw.