Nazwisko i imię:
Abrek Andrzej ojciec i syn.
Opis/komentarz:
ob. Betuski Ant. (1660) — Bitomski Joannes (1644) — Budziński Joannes (Lychnus 1666) — Ciesieński Pet. (Sagitta redux 1700) — Cynerski Jan (Fascia 1650) – Czechowicz Jan B. (Phoebus 1647) — Czemiernicki And. (Honori 1641) — Czołhański Jan (1631) — Dobraszowski Sebast. (1644) — Druźbicki Jan (1645) — Foltynowicz Martinus (Symbolvm amoris 1644, Tropheum Palladis 1644) — Grabowicz F. (1675) — Jaskrzewic Mich. (Arcus 1690) — Krobski Franc. Józef (Palmaris dies 1696) — Lizniewicz A. F. (1652) — Morochowski Hel. (Włóczebne 1625) — Nucerinus Seb. (Flores 1651) — Okolski Szymon (1638) — Pawołowicz Maciej Jan (1695, Infula 1696) — Podgórski Samuel Jan (Leo liliatus 1687) — Puzyna Stefan 1647) — Rudomicz Bazyli (1644) — Sixtus Thomas (Sertum academicum 1629) — Spruszyński Georg. Bened. (Stromatae honori 1680) — Tabulae Jabłonovianae — Tasso (Jerozolima 1651) — Tutkowski Szymon (Virtutis 1654) — Ursinus (Grammat. 1648) — Wosniowski Albert (Quaestio 1649) — Żeleński Benedykt [nie: Zaleski Benedykt] (Symbolum 1644) — Zamojski Jan (Musopaean 1646) — Zychowski Alexander (Fastigium 1644, Septem 1643). ob. Kłopocki Andrzej (Laurea 1635).
Całość:
Abrek Andrzej ojciec i syn.
ob. Betuski Ant. (1660) — Bitomski Joannes (1644) — Budziński Joannes (Lychnus 1666) — Ciesieński Pet. (Sagitta redux 1700) — Cynerski Jan (Fascia 1650) – Czechowicz Jan B. (Phoebus 1647) — Czemiernicki And. (Honori 1641) — Czołhański Jan (1631) — Dobraszowski Sebast. (1644) — Druźbicki Jan (1645) — Foltynowicz Martinus (Symbolvm amoris 1644, Tropheum Palladis 1644) — Grabowicz F. (1675) — Jaskrzewic Mich. (Arcus 1690) — Krobski Franc. Józef (Palmaris dies 1696) — Lizniewicz A. F. (1652) — Morochowski Hel. (Włóczebne 1625) — Nucerinus Seb. (Flores 1651) — Okolski Szymon (1638) — Pawołowicz Maciej Jan (1695, Infula 1696) — Podgórski Samuel Jan (Leo liliatus 1687) — Puzyna Stefan 1647) — Rudomicz Bazyli (1644) — Sixtus Thomas (Sertum academicum 1629) — Spruszyński Georg. Bened. (Stromatae honori 1680) — Tabulae Jabłonovianae — Tasso (Jerozolima 1651) — Tutkowski Szymon (Virtutis 1654) — Ursinus (Grammat. 1648) — Wosniowski Albert (Quaestio 1649) — Żeleński Benedykt [nie: Zaleski Benedykt] (Symbolum 1644) — Zamojski Jan (Musopaean 1646) — Zychowski Alexander (Fastigium 1644, Septem 1643).

ob. Kłopocki Andrzej (Laurea 1635).